โมเดลโครงกระดูกมนุษย์ แบบประกอบเอง (Human Skeleton Model)

850 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• โมเดลโครงกระดูกมนุษย์แบบประกอบเอง แสดงส่วนประกอบกระดูกภายในร่างกายมนุษย์ ใช้ศึกษาชนิด ลักษณะและตำแหน่งของกระดูกมนุษย์
• ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
• ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ ความอดทน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับและประกอบโมเดล
• สามารถถอดประกอบได้ 37 ชิ้น ขนาด 24 เซนติเมตร สีและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับกระดูกจริง
• มีสัญลักษณ์ ซ้ายขวา บอกอย่างชัดเจน
• เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 8 ปี ขึ้นไป
• อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย โมเดลโครงกระดูกมนุษย์และคู่มือการประกอบ

 

โมเดลดครงกรดูกมนุษย์ แบบประกอบเอง ถอดประกอบได้ 37 ชิ้น ขนาด 24 เซนติเมตร สีสันสดใสสวยงาม มีสัญลักษณ์บอกซ้ายขวาอย่างชัดเจนเพื่อสะดวก มาพร้อมคู่มือแนะนำการประกอบ เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
ใช้ศึกษาชนิด ลักษณะและตำแหน่งของกระดูกมนุษย์ ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ ความอดทน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับและประกอบโมเดล ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้อีกด้วย

อุปกรณ์ในชุด

โมเดลโครงกระดูกมนุษย์(1) และคู่มือการประกอบ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชนิด ลักษณะและตำแหน่งของกระดูกมนุษย์ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับและประกอบโมเดล ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้อีกด้วย