หุ่นยนต์เซ็นเซอร์แสง (Chokomacar, Sensor Guided Vehicle)

950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นยนต์เซ็นเซอร์แสง ประกอบด้วยเซ็นเซอร์แสง 2 ตัว ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวขวาจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ทางขวา และเซ็นเซอร์ตัวซ้ายจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ทางซ้าย เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ ถ้าเซ็นเซอร์ตัวขวาตรวจไม่พบแสงสว่าง มอเตอร์ตัวขวาก็จะหยุดหมุน ส่วนเซ็นเซอร์ตัวซ้ายตรวจพบแสง มอเตอร์ตัวซ้ายก็จะหมุน ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เลี้ยวไปทางด้านขวา และจากหลักการทำงานนี่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปตามทางเส้นดำได้ เรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้เซ็นเซอร์แสงในการตรวจจับเส้นทาง และหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ สื่อการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hand-On) ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM หรือประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

 

• หุ่นยนต์เซ็นเซอร์แสง เรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้เซ็นเซอร์แสงในการตรวจจับเส้นทาง และหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์
• ตัวหุ่นยนต์ประกอบด้วยแผงวงจร มอเตอร์และเซ็นเซอร์แสง ทำงานด้วยถ่าน AA
• สามารถออกแบบรูปร่างของหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
• เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hand-On) ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM หรือประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
• ในชุดประกอบด้วย แผงวงจรพร้อมเซ็นเซอร์, ปลอกยาง, สนามแข่ง 1 แผ่น และคู่มือ

อุปกรณ์ในชุด

แผงวงจรพร้อมเซ็นเซอร์, ปลอกยาง, สนามแข่ง 1 แผ่น และคู่มือ

ตัวอย่างกิจกรรม

  • แผงวงจรประกอบด้วย เซ็นเซอร์แสง 2 ตัว ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ซ้าย-ขวา, มีปุ่มปรับการทำงานของมอเตอร์ และวงจรตัวต้านทานและทรานซิสเตอร์ ใช้ร่วมกับถ่าน AA ก้อน
  • หุ่นยนต์จะใช้เซ็นเซอร์แสงในการควบคุมมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามเส้นสีดำ (เส้นสีดำขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร)
  • สามารถออกแบบรูปร่างของหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ