ชุดตัวต่อลูกบาศก์แสนสนุก (Construction Linking Cubes)

550 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดตัวต่อลูกบาศก์แสนสนุก สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น การนับ การจำแนก การแบ่งกลุ่ม การบวก-ลบจำนวน การวัด รวมไปถึงแบบรูปและความสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงสามารถออกแบบโครงสร้างแบบต่างๆ ตามจินตนาการ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมได้อีกด้วย
  • เรียนรู้ผ่านแนวคิด STEAM ซึ่งเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปของเด็กๆ
  • เชื่อมโยงความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering), คณิตศาสตร์ (Mathematic) และศิลปะ (Art) เข้าด้วยกัน ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะแนวคิดพื้นฐานด้านจำนวน เรขาคณิต ผ่านกิจกรรมการก่อสร้าง (Construction) โดยสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้อีกด้วย
  • เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการก่อสร้าง การประกอบอุปกรณ์ การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึง Crative thinking และทักษะการแก้ปัญหา
  • เรียนรู้ผ่านการเล่น การทำกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติจริง (Hand-on)
  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) จากการหยิบจับ และเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องมุม สี รูปร่างรูปทรง และการเคลื่อนไหวผ่านชิ้นส่วนในชุด
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและในห้องเรียน
  • อุปกรณ์สามารถถอดประกอบได้ง่าย ขนาด 2 ซม. ประกอบด้วย ลูกบาศก์ (cube), 1/4วงกลม (quadrant), สามเหลี่ยม (triangle) และแกนหมุน (rod) สำหรับหมุนและสร้างการเคลื่อนไหว พร้อม Activity Guide
  • อุปกรณ์จัดเก็บในกล่องพลาสติกมีหูหิ้วอย่างดี จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก
  • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ edx education ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

ชิ้นส่วนขนาด 2 ซม. ประกอบด้วย ลูกบาศก์ (cube) 32 ชิ้น, 1/4วงกลม (quadrant) 16 ชิ้น, สามเหลี่ยม (triangle) 12 ชิ้น, แกนหมุน (rod) 20 ชิ้น และ Activity Guide 1 ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกมีหูหิ้วอย่างดี

ตัวอย่างกิจกรรม

1. การนับ (Counting) 2. การเปรียบเทียบ (Comparison) 3. การแบ่งกลุ่ม (Sorting) 4. การบวก (Addition) 5. การวัด (Measuring) 6. แบบรูปและความสัมพันธ์ (Patterning) 7. ประกอบตามจินตนาการ (Creating Design) 8. ทักษะการก่อสร้างและพื้นฐานทางวิศวกรรม (Construction skills) 9. ความสมมาตร (Symmetry)

วีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=2hiK2hEdHTg