ชุดแม่เหล็กลอยได้ (Floating Magnets)

260 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สนุกสนานกับการทำกิจกรรมแม่เหล็กลอยได้ เพื่อเรียนรู้หลัการแรงดูด-แรงผลักของแม่เหล็ก
  • ลอยได้จริง โดยไปต้องใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อื่นเสริม
  • แม่เหล็กแบ่งสีและตัวอักษรแสดงขั้วเหนือ-ใต้อย่างชัดเจน
  • เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา

Additional Information

Weight 0.1 กก.
Dimensions 20 × 5 × 20 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

แม่เหล็กวงแหวน ขนาด 30 มิลลิเมตร (3), ฐาน (1) และเสาตั้ง (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดแม่เหล็กลอยได้ สามารถลอยอยู่ได้โดยหลักการแรงดูด-แรงผลักระหว่างขั้วแม่เหล็ก ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่นำไปพัฒนาเป็นรถไฟความเร็วสูงและกระสวยอวกาศ ใช้เรียนรู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก แรงดูด-แรงผลักของแม่เหล็ก ได้อย่างน่าสนใจและเห็นผลชัดเจน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา ภายในชุดประกอบด้วย แม่เหล็กวงแหวน ขนาด 30 มิลลิเมตร, ฐานและเสาตั้ง   ชุดแม่เหล็กลอยได้ (Floating Magnets)