ชุดวงจรหลอดไฟอย่างง่าย (Miniature Bulb Basic Experiment Kit Type SS)

460 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการเชื่อมต่ออย่างง่ายที่ให้เด็กได้เรียนรู้และต่อวงจรเองตั้งแต่วงจรพื้นฐานไปจนถึงวงจรที่ค่อยๆมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน มีการทดลองหลายๆรูปแบบ  เพื่อให้เด็กมีความคิดแก้ปัญหา และออกแบบการทดลองอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากเรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องที่มีความยากหรือซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า,รู้จักส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า, ฝึกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการนำไฟฟ้า ผ่านชุดอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. บล็อกพลาสติกขั้วลบ (1)
 2. บล็อกพลาสติกขั้วบวก (1)
 3. หลอดไฟพร้อมสายไฟ (1)
 4. ที่วางหลอดไฟ (1)
 5. แขนโลหะ A (1)
 6. แขนโลหะ B (1)
 7. สายไฟเหลือง (1)
 8. เบ้ากลม (1)
 9. เบ้าแบน (1)
 10. แผ่นอลูมิเนียม (1)
 11. คู่มือ (1)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกำเนิด เช่น แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย  เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  หลอดไฟ, ใบพัด เป็นต้น และตัวนำไฟฟ้า เราสามารถเรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้จากการต่อวงจรให้หลอดไฟสว่าง โดยต่อหลอดไฟเข้ากับถ่านไฟฉาย หาตำแหน่งการต่อที่ทำให้หลอดไฟสว่าง แล้วบันทึกผลการทดลองอย่างเป็นระบบ นอกจากวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว  ภายในชุดยังมีตัวอย่างกิจกรรมวงจรไฟฟ้าที่มีการเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาให้วงจรมีความซับซ้อนเสมือนวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นทั้ง
 • กิจกรรมชุดเชื่อมต่อวงจรหลอดไฟด้วยตัวนำไฟฟ้า
 • กิจกรรมวงจรหลอดไฟมีสวิตซ์ ที่มีการเพิ่มสวิตซ์เปิด-ปิด เข้ามาในวงจร
 • กิจกรรมทดสอบค่าการนำไฟฟ้า
   

วีดิโอ