ชุดทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิต (Foil Electroscope)

920 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองที่เด็กจะได้ทดลองตรวจสอบไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวันเช่น ตอนหวีผมหรือสวมเสื้อผ้า ด้วยตนเอง  ผ่านชุดอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย แต่สามารถเห็นผลการทดลองได้อย่างชัดเจน พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ทั้งการไหลของประจุ, ปฏิกิริยาระหว่างประจุไฟฟ้าที่เหมือนและแตกต่างกัน, การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน, ไฟฟ้าสถิต และหลักการของเครื่อง Electroscope หรือเครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

  1. แผ่นสะสมพลังงาน (1) 4. แผ่นวัดมุม(1)
  2. กล่องใส(1)               5. ฐานอุปกรณ์(1)
  3. อะลูมิเนียมฟอยล์ (1)    6. คู่มือ (1)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมตรวจสอบการมีประจุในวัตถุ โดยเลื่อนวัตถุที่ต้องการตรวจสอบไปใกล้กับแผ่นสะสมพลังงานในชุดทดลองที่ยังไม่มีประจุ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่อลูมิเนียมฟอยล์ หากวัตถุนั้นมีประจุอลูมิเนียมฟอยล์จะยกขึ้นมา เมื่อย้ายวัตถุออกไปอลูมิเนียมฟอยล์จะตกลงสู่ที่เดิม กิจกรรมอื่นๆ
  • กิจกรรมตรวจสอบประจุไฟฟ้าที่เหมือนกัน
  • กิจกรรมตรวจสอบประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกัน