รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานหลากหลายรูปแบบ (Multipurpose Basic Experiment Car)

680 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่  โดยเด็กจะสนุกสนานไปกับการประกอบรถด้วยตนเองและทดลองใช้พลังงาน หลากหลายรูปแบบในการทำให้รถเคลื่อนที่ เช่น  พลังงานลม , มอเตอร์ และพลังงานแสง เป็นต้น  มาพร้อมกับคู่มือขั้นตอนการประกอบและตัวอย่างกิจกรรมอย่างหลากหลายพร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของไฟฟ้าและกลศาสตร์,วงจรไฟฟ้าทั้งแบบขนานและอนุกรม, พลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. โครงรถ (1)          12.  ฐานแผงเซลล์สุริยะ (1)
 2. แผงแบตเตอรี่ (2)   13. เสาใบพัด (1)
 3. ฐานมอเตอร์ (1)     14. รอก (1)
 4. แผงตัวเก็บประจุ (1) 15. ตัวยึดมอเตอร์ (1)
 5. ที่ตั้งเสา (1)          16. ตัวยึดใบพัด (1)
 6. ล้อ (2)               17.แกนล้อ (2)
 7. ล้อรอก (1)          18. มอเตอร์ (1)
 8. ใบพัด (1)           19. ขั้วโลหะ (6)
9.หนังยาง (2)          20. ชุดหลอดไฟ (1)
 1. ลวดยึด (1)         21. ลวดนำไฟฟ้า (1)
11.ปลั๊กเชื่อมต่อ(6)  )    22. คู่มือ (1)  

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าทั้งแบบขนานและอนุกรมจากกิจกรรม   “วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น” โดยต่อแบตเตอรี่ 2 ก้อน เข้ากับหลอดไฟ  ทดลองต่อทั้งแบบขนานและแบบอนุกรม แล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟ พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือ กิจกรรมนี้เป็นเพียงกิจกรรมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นเท่านั้น  เราสามารถนำอุปกรณ์ในชุดมาทดลองเพื่อนำหลักการของวงจรไฟฟ้ามาเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้รถขับเคลื่อนไปได้  ซึ่งกิจกรรมอื่นๆในชุดประกอบด้วย
 • กิจกรรมการเปลี่ยนรูปพลังงาน
 • กิจกรรมพลังงานไฟฟ้า
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยใบพัด
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยแรงลม
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
นอกจากนี้สามารถนำอุปกรณ์อื่นๆมาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถได้ เช่น
 • รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงเซลล์สุริยะ
 • รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากตัวเก็บประจุ
 • รถขับเคลื่อนด้วย Peltier หรือแผ่นร้อนเย็น
 • รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน และ
 • รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากถ่าน Charcoal

วีดิโอ