ลูกโลกแสดงประเทศและกลุ่มดาว (2 in 1) ขนาด 30 เซนติเมตร เวอร์ชั่น 2 (Globe by Day & Illuminated Constellation by night V.2)

2,180 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ลูกโลก 2 in 1 แสดงประเทศและกลุ่มดาว เวอร์ชั่น 2 เรียนรู้ประเทศและสำรวจดวงดาวบนท้องฟ้าได้ในลูกเดียว
 • เมื่อเปิดไฟ ลูกโลกจะแสดงกลุ่มดาวฤกษ์ในทรงกลมท้องฟ้าทั้งหมดจำนวน 88 กลุ่มดาวตามที่กำหนดโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล พร้อมชื่อกลุ่มดาวภาษาลาติน
 • แสดงกลุ่มดาวตามตำแหน่งที่แท้จริง เปรียบเสมือนการมองจากด้านนอกจักรวาลเข้ามา
 • มีเส้นกึ่งกลางแสดงเดือนทั้ง 12 เดือน ใน 1 ปี เพื่อใช้ดูกลุ่มดาวตามจักรราศี (Zodiac)
 • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ อย่างชัดเจน รวมทั้งบอกจำนวนประชากรคร่าวๆ ของแต่ละเมืองหลวงและเมืองสำคัญอีกด้วย
 • แสดงอาณาเขต ตำแหน่งที่ตั้ง มหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ เทือกเขา ยอดเขา ทะเลทราย แนวปะการังที่สำคัญๆ เป็นสัญลักษณ์และชื่อภาษาอังกฤษ
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
 • ลูกโลกจำลองเกรดพรีเมียม ตัวลูกโลกทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดีแบบ Hard Inner Shell แผ่นที่พิมพ์บนแผ่นพลาสติกบางเรียบเคลือบด้วยสุญญากาศ
 • ขาตั้งและแขนยึดลูกโลกทำจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด ใต้ฐานลูกโลกติดแผ่นรองกันลื่น
 • ระบบไฟแบบ LED ไม่มีความร้อนขณะใช้งาน สามารถเปิดต่อเนื่องนาน ๆ ได้และสามารถถอดสายไฟออกจากลูกโลกได้
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาภูมิศาสตร์และกลุ่มดวงดาว รวมถึงใช้เป็นโคมไฟสำหรับตกแต่งบ้านและอาคาร หรือให้เป็นของขวัญได้
 • อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยลูกโลกแสดงประเทศและกลุ่มดาวแบบ 2 in 1 เวอร์ชั่น 2, สายไฟและอะแดปเตอร์

ลูกโลก 2 in 1 แสดงประเทศและกลุ่มดาว เวอร์ชั่น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เมื่อเปิดไฟจะแสดงรูปของกลุ่มดาวฤกษ์ชัดเจน สวยงาม ง่ายต่อการจดจำ ทั้งหมด 88 กลุ่มดาวตามที่กำหนดโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตามตำแหน่งจริงเปรียบเสมือนการมองจากนอกโลก และมีเส้นกึ่งกลางแสดงเดือนทั้ง 12 เดือน ใน 1 ปี เพื่อใช้ดูกลุ่มดาวตามจักรราศี (Zodiac) พร้อมชื่อกลุ่มดาวตามภาษาลาติน หากใช้งานแบบปิดไฟลูกโลกจะแสดงประเทศทั่วโลก รวมถึงเมืองหลวง และเมืองสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ บอกจำนวนประชากรของเมืองหลวงและเมืองสำคัญคร่าวๆ ด้วยสัญลักษณ์ แสดงอาณาเขต มหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ เทือกเขา ยอดเขา ทะเลทราย และแนวปะการังสำคัญ มีสเกลบอกองศาของเส้นรุ้งและเส้นแวง บอกเวลาได้ทั่วโลก ใต้ฐานลูกโลกติดแผ่นรองกันลื่น ฐานและแขนยึดลูกโลกทำจากโลหะอย่างดี แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาภูมิศาสตร์และกลุ่มดวงดาว รวมถึงใช้เป็นโคมไฟสำหรับตกแต่งบ้านและอาคาร หรือให้เป็นของขวัญได้

อุปกรณ์ในชุด

ลูกโลกแสดงประเทศและกลุ่มดาวแบบ 2 in 1 เวอร์ชั่น 2(1), สายไฟ(1), อะแดปเตอร์(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

 • เปิดไฟจะแสดงรูปของกลุ่มดาวฤกษ์ชัดเจน สวยงาม ง่ายต่อการจดจำ ทั้งหมด 88 กลุ่มดาวตามที่กำหนดโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ตามตำแหน่งจริงเปรียบเสมือนการมองจากนอกโลก และมีเส้นกึ่งกลางแสดงเดือนทั้ง 12 เดือน ใน 1 ปี เพื่อใช้ดูกลุ่มดาวตามจักรราศี (Zodiac) พร้อมชื่อกลุ่มดาวตามภาษาลาติน
 • ปิดไฟลูกโลกจะแสดงประเทศทั่วโลก รวมถึงเมืองหลวง และเมืองสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ บอกจำนวนประชากรของเมืองหลวงและเมืองสำคัญคร่าวๆ ด้วยสัญลักษณ์ แสดงอาณาเขต มหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ เทือกเขา ยอดเขา ทะเลทราย และแนวปะการังสำคัญ มีสเกลบอกองศาของเส้นรุ้งและเส้นแวง บอกเวลาได้ทั่วโลก

วีดิโอ

https://youtu.be/WFjrrpgfQTA