ลดราคา!

ชุดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์รูปแบบ Home Learning (Home Learning Mathematics and Processing Skills Kit)

860 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ชุดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์รูปแบบ Home Learning เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับเด็กตามแนวทาง Home School รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้านนอกเวลาเรียน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้แนะนำกิจกรรม (มีคู่มือ Activity Guide สำหรับผู้ปกครอง)
• เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา 1-2 (อายุ 6-8 ปี) หรือระดับใกล้เคียง เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก, การลบ, การนับจำนวน, การวัด, การบอกเวลา และการอ่านชื่อรูปทรงเรขาคณิต รวมถึงได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จากสื่อการเรียนรู้ภายในชุดหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น บล็อกรูปแบบ, ลูกบาศก์ตัวต่อ, นาฬิกาจำลอง เป็นต้น
• วัสดุทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อเด็ก สะดวกในการหยิบจับ
• สินค้าแบรนด์ edx education จากประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ได้รับการยอมรับและใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา
• ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

Additional Information

Weight 0.5 กก.
Dimensions 42 × 30 × 7 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

1. บล็อกรูปแบบ (Pattern Blocks) 50 ชิ้น 2. ลูกบาศก์ตัวต่อ (Linkink Cubes) 40 ชิ้น 3. แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต (Geostix) 37 แท่ง 4. เหรียญสีแดง/เหลือง (Red/yellow Counters) 22 เหรียญ 5. เหรียญสีแดง/เหลืองโปร่งใส (Translucent red/yellow Counters) 30 เหรียญ 6. ลูกเต๋า 6 หน้า (6-sided Dice) จำนวน 2 ลูก และลูกเต๋า 10 หน้า (10-sided Dice) จำนวน 1 ลูก 7. การ์ด School Friendly Playing (School Friendly Playing Cards) 1 กล่อง จำนวน 56 ใบ 8. นาฬิกาจำลอง (Student Clock, 11 cm dia.) 1 อัน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซม.) 9. แผ่นชาร์ทฝึกการนับ 1-120 และช่องว่าง 120 ช่อง (1-120 Number Board/blank grid) 1 แผ่น 10. บอร์ดกิจกรรม Ten Frame Bus และ Partition (Ten Frame Bus/Partition Board) 1 แผ่น 11. คู่มือตัวอย่างกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) ( Activity Guide) 1 เล่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมตาม Activity Guide จำนวน 20 กิจกรรม ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก
 1. การต่อรูปทรงด้วยบล็อกรูปแบบ (Build it 1) เรียนรู้เรื่อง เรขาคณิต – รูปทรง, การแปลง (การสะท้อน, การเลื่อน, การหมุน)
 2. การสร้างสรรค์รูปทรงด้วยบล็อกรูปแบบ (Build it 2) เรียนรู้เรื่อง เรขาคณิต – รูปทรง, การแปลง (การสะท้อน, การเลื่อน, การหมุน)
 3. หกเหลี่ยมหลากหลายด้วยบล็อกรูปแบบ (Cover the Hexagon) เรียนรู้เรื่อง การวัด - พื้นที่
 4. ออกท่าทางตามที่กำหนด (Action Pattern) เรียนรู้เรื่อง พีชคณิต
 5. รวมลูกบาศก์ตัวต่อเข้าด้วยกัน (Join it) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การนับ, การบวก
 6. รวมลูกบาศก์ตัวต่อเข้าด้วยกัน 2 (Join it 2) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การนับ, การบวก
 7. รวมเหรียญให้ได้เท่ากับสิบ (Ten Frame Throw) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การบวก
 8. รถบัสที่ว่างเปล่า (Empty the Bus) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การลบ
 9. แบ่งเหรียญออกเป็นสามส่วน (Split in Three) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การบวก
 10. การจดจำและนับจำนวนด้วยการ์ด (Number to Number) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การนับ
 11. การเรียงลำดับจำนวน (Collect Between) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การเรียงลำดับ
 12. บวกจำนวนด้วยการ์ดและตรวจคำตอบด้วยเหรียญ (Cards and Counters) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การบวก
 13. สามเหลี่ยมหลากหลายด้วย Geostix (Triangles) เรียนรู้เรื่อง เรขาคณิต - รูปทรง
 14. หลากหลายรูปทรงด้วย Geostix (Make that Shape) เรียนรู้เรื่อง เรขาคณิต - รูปทรง
 15. การบวกจำนวนเดิมต่อไปเรื่อย ๆ (Skip Counting) เรียนรู้เรื่อง จำนวน – การบวก, การคูณ
 16. การข้ามจำนวนตามรูปแบบ (Hop, Skip, Jump) เรียนรู้เรื่อง รูปแบบ, จำนวน – การบวก, การคูณ
 17. การประกอบค่าเลขโดด และการนับจำนวนแบบถอยหลัง (Count Back) เรียนรู้เรื่อง ค่าประจำหลัก, จำนวน - การนับจำนวนถอยหลัง (การลบ)
 18. ทายตัวเลขใต้ลูกบาศก์ตัวต่อ (Covering Cubes) เรียนรู้เรื่อง ค่าประจำหลัก
 19. การบอกเวลาแบบชั่วโมง (Hour Clocks) เรียนรู้เรื่อง การวัด – เวลา
 20. การบอกเวลาแบบครึ่งชั่วโมง (Half hour Clocks) เรียนรู้เรื่อง การวัด – เวลา
                 

วีดิโอ