หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน 4 ระยะ (Human Dentition Development Model)

2,450 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน 4 ระยะสำหรับใช้สอนเรื่องการเจริญและพัฒนาการของฟัน ส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของมนุษย์
 • เพื่อสอนให้เด็กๆเรียนรู้และตระหนักถึงการดูแลช่องปากและฟัน
 • หุ่นจำลองแสดงพัฒนาการของฟัน 4 ระยะ ตามอายุและช่วงวัยของมนุษย์ คือ ระยะแรกเกิด, อายุ 5 ขวบ, อายุ 9 ขวบ และวัยผู้ใหญ่
 • แสดงให้เห็นถึงการเจริญของทั้งฟันแท้และฟันน้ำนม ตั้งแต่เริ่มเจริญในขากรรไกรจนงอกออกมาจากเหงือก
 • มีคำบรรยายสกรีนที่ฐานทุกระยะ
 • จำลองรูปร่างเสมือนจริงทั้งโครงหน้า รูปร่างฟัน เหงือก ขากรรไกร และขนาดใหญ่ขึ้นตามช่วงวัยที่เพิ่มขึ้น
 • ขนาดฐานประมาณ 44 x 15 cm ความสูงประมาณ 20 cm
 • สำหรับประกอบการเรียนในห้องเรียนหรือใช้เรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้าน

หุ่นจำลองพัฒนาการของฟัน 4 ระยะ  แสดงการเจริญของฟัน 4 ระยะ ใน 4 ช่วงอายุของมนุษย์ คือ

 1. ระยะแรกเกิด แสดงฟันน้ำนมที่กำลังเจริญอยู่ในขากรรไกร
 2. อายุ 5 ขวบ แสดงฟันน้ำนมที่ขึ้นครบทั้ง 20 ซี่ และมีฟันแท้เริ่มเจริญอยู่ในขากรรไกร
 3. อายุ 9 ขวบ เริ่มมีฟันแท้ขึ้นที่ฟันตัดและฟันกรามซี่แรก ส่วนซี่อื่นๆยังเป็นฟันน้ำนมอยู่
 4. วัยผู้ใหญ่ แสดงฟันแท้ที่ขึ้นครบทั้ง 32 ซี

หุ่นจำลองเสมือนจริงทั้งขนาดของโครงหน้าที่เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น, รูปร่างของฟัน, เหงือก, ขากรรไกรและรูปร่างโครงกระดูกบริเวณใบหน้า พร้อมมีคำบรรยายการเจริญของฟันแต่ละระยะสกรีนกำกับไว้ที่ฐาน

ฐานทำจากไม้ขนาดประมาณ 44 x 15 cm ความสูงของหุ่นประมาณ 20 cm รวมขาตั้ง  เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

หุ่นจำลองพัฒนาการฟัน 4 ระยะ 1 ชุด

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้การพัฒนาการของฟัน 4 ระยะ  แสดงการเจริญของฟัน 4 ระยะ ใน 4 ช่วงอายุของมนุษย์