ภาพเคลื่อนไหวแสดงการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ (Motion Card (Heart))

195 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นภาพเคลื่อนไหวแสดงทิศทางการสูบฉีดเลือดของหัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิตภายในร่างกายมสุษย์
พร้อมเกร็ดความรู้หน้าที่ของหัวใจด้านหลังแผ่นภาพ เสริมสร้างจินตนาการผ่านภาพสีสันสดใสง่ายต่อการจดจำ
เหมาะสำหรับปูพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์

  • สินค้าแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น
  • เรียนรู้ทิศทางไหลเลียนเลือด, การสูบฉีดเลือดของหัวใจ โดยมองแผ่นภาพเคลื่อนไหวที่มุมมต่างๆกัน พร้อมเกร็ดความรู้หน้าที่ของหัวใจด้านหลังแผ่นภาพ
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

อุปกรณ์ในชุด

แผ่นภาพเคลื่อนไหวแสดงการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาทิศทางการสูบฉีดเลือดของหัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิตภายในร่างกายมนุษย์