ชุดหินสีพร้อมแผ่นกิจกรรม (Junior Rainbow Pebbles with Activity Card)

1,750 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 18 เดือนขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

• ชุดหินสีพร้อมแผ่นกิจกรรม สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่ก่อให้เกิดสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, รูปแบบและความสัมพันธ์ และการนับจำนวน
• พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
• ชุดก้อนกรวดทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ลำต้น ของข้าวและข้าวโพด
• ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสี 36 ชิ้น และแผ่นกิจกรรมสองด้าน 8 แผ่น

 

Product Description

สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก สามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น นำมาวางต่อเป็นรูปต่าง ๆ พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์, ให้เด็ก ๆ ฝึกนับจำนวน, บวก-ลบเลขโดยใช้ชุดหินสี เป็นต้น ประกอบด้วย ชุดหินสี ที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ลำต้นข้าว, ลำต้นข้างโพด, แกลบ ถือเป็นวัสดุรีไซเคิลแบบ 100% ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม มี 36 ชิ้น 3 รูปแบบและ 6 สี, แผ่นกิจกรรม 8 แผ่น 16 กิจกรรม

อุปกรณ์ในชุด

ในชุดประกอบด้วย หิน 3 รูปแบบ 6 สี รวม 36 ก้อน แผ่นกิจกรรม 16 แบบ (กระดาษ 2 หน้า 8 แผ่น)

แผ่นกิจกรรม 16 แบบ (กระดาษ 2 หน้า 8 แผ่น)

ประกอบด้วย หิน 3 รูปแบบ 6 สี รวม 36 ก้อน

ตัวอย่างกิจกรรม

ให้เด็ก ๆ นำก้อนกรวดมาวางบนแผ่นกิจกรรม โดยใช้ก้อนกรวดที่รูปร่างเหมือนในแผ่นกิจกรรม พัฒนาทักษะการสังเกตรูปร่างและความสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การใช้มือ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ นำก้อนหินมาเรียงเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการ หรือนำมาซ้อนกันสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ

ฝึกทักษะการจำแนก >> จำแนกสี

ฝึกทักษะการจำแนก >> จำแนกรูปร่าง

ใช้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านตัวเลข เข่น การนับจำนวน หรือการเปรียบเทียบจำนวน

ใช้ทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการวัดขนาด เช่น ให้เด็ก ๆ เรียงก้อนหินให้พอดีกับขนาดของสมุด ให้เด็ก ๆ นับจำนนวนก้อนหิน จากรูป สมุดยาว 3 หน่วยของหินวงรี หรือ 6 หน่วยของหินกลม

ฝึกทักษะการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ พัฒนาทักษะการจัดการและกระบวนการคิด