หุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้น ขนาดใหญ่ (28 ซี่) (Large Dental Care with Tongue Model (28 teeth))

1,950 ฿

หมวดหมู่:
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หุ่นจำลองปากและฟันแบบมีลิ้น ขนาดใหญ่ 28 ซี่ พร้อมแปรงสีฟัน สำหรับเรียนรู้และสาธิตการแปรงฟัน การดูแลช่องปากและฟัน
  • ใช้สอนเรื่องอวัยวะของมนุษย์ – ปากและฟัน
  • เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันให้เด็กๆ รู้จักดูแล รักษาความสะอาดของร่างกาย
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา
  • ภายในชุดประกอบด้วยหุ่นจำลองฟัน 28 ซี่แบบมีลิ้น ขนาดประมาณ 14 x 21 x12 cm พร้อมแปรงสีฟันขนาด 26 cm

หุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้น พร้อมแปรงสีฟัน สำหรับเรียนรู้และสาธิตการแปรงฟัน การดูแลช่องปากและลิ้นให้ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันให้เด็กๆ ทำจากพลาสติกอย่างดี สีสันสวยงาม ปลอดภัยสำหรับเด็ก สามารถอ้าปากได้กว้างเพื่อการสาธิตที่ชัดเจน ภายในชุดประกอบด้วยหุ่นจำลองฟัน 28 ซี่แบบมีลิ้น ขนาดประมาณ 14 x 21 x12 cm พร้อมแปรงสีฟันขนาด 26 cm

อุปกรณ์ในชุด

หุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้น (1), แปรงสีฟัน (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

หุ่นจำลองฟัน ขนาดใหญ่ (ขยายจากขนาดจริงประมาณ 2 เท่า) สำหรับเรียนรู้และสาธิตการแปรงฟัน การดูแลช่องปากให้ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันให้เด็กๆ ทำจากพลาสติกอย่างดี สีสันสวยงาม ปลอดภัยสำหรับเด็ก