โมเดลฟันแบบมีลิ้น (ใหญ่) (Large Dental Care with Tongue Model)

1,950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• หุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้น พร้อมแปรงสีฟัน สำหรับเรียนรู้และสาธิตการแปรงฟัน การดูแลช่องปากและลิ้นให้ถูกวิธี
• เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันให้เด็กๆ
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
• ภายในชุดประกอบด้วยหุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้นขนาดประมาณ 16 x 24 x 13 cm พร้อมแปรงสีฟัน ขนาดประมาณ 22 cm

อุปกรณ์ในชุด

หุ่นจำลองฟันแบบมีลิ้นขนาดใหญ่ (1), แปรงสีฟัน (1)