กระดานพร้อมหมุดเล็ก (Mini Pegboards Set)

280 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กระดานพร้อมหมุดเล็ก สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น การนับจำนวน, การบวก-ลบเลข, รูปร่าง, รูปทรง, การสร้างสมมาตร, การจำแนกสี และสามารถนำหมุดมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ
  • พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการต่อรูปต่าง ๆ, ทักษะทางตัวเลขและคณิตศาสตร์จากการฝึกนับจำนวนและบวกเลข, ทักษะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากการเรียนรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป
  • ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้นอกเวลาได้
  • ในชุดประกอบด้วย กระดานขนาด 15.7×15.7 ซม. 1 แผ่น และหมุดเล็กคละสี 200 อัน

กระดานพร้อมหมุดเล็ก ประกอบด้วย กระดานขนาด 15.7×15.7 เซนติเมตร มีช่องสำหรับปักหมุด 100 ช่อง และหมุดเล็กคละสีน้ำเงิน, เขียว, แดง, เหลือง และขาว 200 อัน  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาได้หลากหลาย เช่น การนับจำนวน, การบวก-ลบเลข, รูปร่าง, รูปทรง, การสร้างรูปสมมาตร, การจำแนกสี และสามารถนำหมุดมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ

อุปกรณ์ในชุด

กระดาน(1), หมุดเล็กคละสี(200)

ตัวอย่างกิจกรรม

ใช้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน การบวก-ลบเลข หรือเปรียบเทียบจำนวน ด้วยสีสันสดใส จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ สนใจและเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รูปร่าง และรูปทรงต่าง ๆ หรือการสร้างรูปสมมาตร ผู้สอนอาจจะให้เด็ก ๆ ต่อรูปร่างหรือรูปทรง ตามที่กำหนดไว้ หรือต่อตามตัวอย่าง ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต และทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการต่อรูปต่าง ๆ