ชุดประกอบกล้องวิทยาศาสตร์อย่างง่าย (Multioptics)

1,450 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on, ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลัก

• ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) เด็ก ๆ จะได้ประกอบกล้องหลากหลายรูปแบบด้วยตนเอง เช่น กล้องโทรทรรศน์, กล้องจุลทรรศน์, กล้องสลับลาย, แว่นขยาย,กล้องส่องทางไกล เป็นต้น
• เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการของกล้องที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น แว่นขยายทำจากเลนส์นูน ใช้ในการขยายภาพวัตถุ, กล้องสลับลายจะใส่กระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้ากันไว้ในลำกล้อง เมื่อแสงส่องผ่านวัตถุจะเกิดลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
• เด็ก ๆ สามารถสร้างจินตนาการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิศวกรรม, ฝึกสมาธิ, ความอดทน และประสาทสัมผัสมือและตา
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
• อุปกรณ์ทำมาจากพลาสติกสีสันสวยงามที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ปลอดภัยต่อเด็ก สะดวกต่อการหยิบจับ
• มีคู่มือแนะนำการประกอบกิจกรรม
• ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ EDU-TOY ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ

Additional Information

Weight 0.8 กก.
Dimensions 48 × 33 × 8 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

อุปกรณ์ในชุด เลนส์นูนขนาดใหญ่ (2), ข้อต่อแบบที่ 1 (สีเหลือง) (1), ตัวยึดแบบที่ 1 (สีเขียว) (1), ตัวยึดแบบที่ 2 (สีแดง) (1), กล่องใส่ลวดลาย (1), เลนส์นูนขนาดเล็ก (2), เลนส์เว้า (2), ฝาปิด (1), ข้อต่อแบบที่ 2 (สีเขียว) (1), ฝาเปิด (1), เกลียวตัวยึด (1), เกลียวสั้น (2), เกลียวยาว (2), กระจกเงา (1), ปริซึม (1), ถ้วยใส (1), ข้อต่อแบบที่ 3 (สีเหลือง) (2), ฐานกล้อง (1), ลำกล้อง (6)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดประกอบกล้องวิทยาศาสตร์อย่างง่ายเป็นชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, กล้องจุลทรรศน์, กล้องสลับลาย เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้รู้จักส่วนประกอบ และเข้าใจหลักการของกล้องชนิดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทรรศน์ใช้เลนส์นูนทำหน้าที่ในการรวมแสงให้มาตกที่จุดโฟกัส, กล้องส่องทางไกลใช้เลนส์นูนร่วมกับเลนส์เว้า, กล้องจุลทรรศน์ใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัสสั้น ๆ 2 อัน โดยเลนส์อันหนึ่งอยู่ใกล้วัตถุเรียกว่าเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์อันหนึ่งอยู่ใกล้ตาเรียกว่าเลนส์ใกล้ตา หรือกล้องสลับลายใช้กระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้าหากัน เมื่อแสงผ่านวัตถุที่ใส่ไว้ และสะท้อนกระจกเงาด้านในกลับไปกลับมาหลายครั้ง จะเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม โดยชุดกิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Hand on) เด็ก ๆ จะได้ประกอบกล้องที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ตามคู่มือที่แนบไปในกล่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและอารมณ์ เช่น ด้านประสาทสัมผัสมือและตา, กล้ามเนื้อ, ความอดทน, สมาธิ และจินตนาการ เป็นต้น คำเตือน: ห้ามนำกล้องทุกชนิดไปส่องดวงอาทิตย์ เพราะอาจทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บ การประกอบกล้องภายในชุดกิจกรรม 1.แว่นขยายแบบที่ 1 (Magnifier I) ใช้เลนส์นูนเพียงอันเดียวเป็นตัวช่วยในการขยายวัตถุให้ดูใหญ่ขึ้น และภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือน โดยวางแว่นขยายบนวัตถุ แล้วส่องผ่านเลนส์ในระยะใกล้หรือแนบตากับเลนส์ จะเห็นภาพที่มีขนาดใหญ่และชัดขึ้น 2. แว่นขยายแบบที่ 2 (Magnifier II) ใช้เลนส์นูนเพียงอันเดียวเป็นตัวช่วยในการขยายวัตถุให้ดูใหญ่ขึ้น และภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนทำได้โดยการส่องวัตถุผ่านเลนส์ โดยไม่ต้องวางแนบกับวัตถุหรือตา แต่ต้องขยับปรับระยะจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจน หลักการเหมือนกับการใช้แว่นขยายทั่วไป 3. กล้องจุลทรรศน์ พร้อมปริซึม (Microscope with Mirror Prisms) 4. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ใช้เลนส์นูนความยาวโฟกัสสั้น ๆ 2 อัน โดยเลนส์อันหนึ่งอยู่ใกล้วัตถุเรียกว่าเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์อันหนึ่งอยู่ใกล้ตาเรียกว่าเลนส์ใกล้ตา กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก 5. กล้องส่องทางไกลตาเดียว (Monocular) ใช้เลนส์นูน (เลนส์ใกล้วัตถุ) และเลนส์เว้า (เลนส์ใกล้ตา) โดยเลนส์นูนจะทำหน้าที่รับภาพจากวัตถุต่าง ๆ แล้วหักเหแสงไปยังเลนส์เว้า ซึ่งเลนส์เว้าจะทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์นูน  โดยจะวางเลนส์นูน (ความยาวโฟกัสยาว) ไว้ด้านหน้า และเลนส์เว้า (ความยาวโฟกัสสั้น) ไว้ด้านหลัง ภาพที่ได้จะเป็นภาพในแนวตั้ง 6. กล้องโทรทรรศน์ พร้อมปริซึม (Telescope with Mirror Prisms) 7. กล้องสลับลาย (Kaleidoscope) ภายในกล้องมีกระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้าหากัน เมื่อแสงส่องผ่านวัตถุที่ใส่ไว้ และสะท้อนกระจกเงาด้านในกลับไปกลับมาหลายครั้ง จะเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม  โดยลวดลายจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อหมุนลำกล้อง *คำแนะนำ: เมื่อประกอบกล่องใส่ลวดลาย (เบอร์ 5) ให้หันด้านใสเข้าหาลำกล้อง หรือตอนประกอบให้วางด้านขุ่นลงในฝาเปิด (เบอร์ 10) นั่นเอง 8. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) 9. กล้องโจรสลัด (Spyglass) 10. กล้องส่องทางไกลสองตา (Binoculars)