ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า (Place Value Dice Set)

1,590 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 5 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก
แบรนด์สินค้า: EDX

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

• ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้าสำหรับเรียนรู้ค่าประจำหลัก ความน่าจะเป็น, ตัวเลขและการคำนวนอย่างง่าย
• พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีเหตุผล สำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
• ทำจากพลาสติกอย่างดี สกรีนตัวเลขทั้ง 10 หน้า มี 4 สี แต่ละสีแทนค่าประจำหลักแต่ละหลัก คือ สีเหลืองแทนหลักหน่วย, สีเขียวแทนหลักสิบ, สีน้ำเงินแทนหลักร้อย, สีแดงแทนหลักพัน
• ภายในชุดประกอบด้วยลูกเต๋า 10 หน้า แต่ละลูกขนาดประมาณ 3.4 cm จำนวน 6 ชุด แต่ละชุดมีลูกเต๋าค่าประจำหลักหน่วย สิบ ร้อยและพัน จำนวนรวม 24 ลูก บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป
• สื่อการเรียนรู้แบรนด์ edx education มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

 

Product Description

ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้า

ภายในชุดประกอบด้วยลูกเต๋า 10 หน้า  แต่ละลูกขนาดประมาณ 3.4 cm จำนวน 6 ชุด แต่ละชุดมีลูกเต๋าค่าประจำหลักหน่วย สิบ ร้อยและพัน จำนวนรวม 24 ลูก บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

 

                           

 

 

ลูกเต๋าทำจากพลาสติกอย่างดี สกรีนตัวเลขทั้ง 10 หน้า มี 4 สี แต่ละสีแทนค่าประจำหลักแต่ละหลัก คือ

  • สีเหลืองแทนหลักหน่วย สกรีนตัวเลข 0-9
  • สีเขียวแทนหลักสิบ สกรีนตัวเลข 00-90
  • สีน้ำเงินแทนหลักร้อย สกรีนตัวเลข 000-900
  • สีแดงแทนหลักพัน สกรีนตัวเลข 0000-9000

อุปกรณ์ในชุด

ลูกเต๋าค่าประจำหลักหน่วย 6 ลูก, ลูกเต๋าค่าประจำหลักสิบ 6 ลูก, ลูกเต๋าค่าประจำหลักร้อย 6 ลูก, ลูกเต๋าค่าประจำหลักพัน 6 ลูก ทั้งหมดบรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

ตัวอย่างกิจกรรม

ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 10 หน้าสำหรับเรียนรู้ค่าประจำหลัก ความน่าจะเป็น, ตัวเลขและการคำนวณอย่างง่าย