เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Guage)

580 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ใช้เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ และนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนนั้นมาวิเคราะห์
  • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการจะวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ และพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในปีต่อๆไป
  • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ทำด้วยพลาสติกคุณภาพดี สีขาวขุ่น ขนาดประมาณ 100×240 มม.
  • อ่านค่าได้ในหน่วยมิลลิเมตร (mm)
  • กระบอกกระตวงขนาด 70×150 mm อ่านค่าได้สูงสุด 50 มิลลิเมตร

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

กระบอกพลาสติก 1 ชิ้น, กระบอกวัดปริมาณน้ำฝน 1 ชิ้น, กรวยพลาสติก 1 ชิ้น, คู่มือและตารางบันทึกค่าปริมาณน้ำฝน 1 ชุด

ตัวอย่างกิจกรรม

วิธีการใช้งาน ติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อ่านค่าตามสเกล และจดบันทึกค่า ไม่ควรตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่ที่น้ำมารวม ๆ กัน เช่น รางท่อน้ำ ใต้หลังคา เพราะน้ำจากจุดนั้นเป็นปริมาณน้ำฝนที่รวมมาจากหลายๆจุดเพื่อมาอยู่จุดเดียว ทำให้ค่าที่ต้องการวัดคลาดเคลื่อนได้ โดยประเทศไทยใช้หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร