รถระบบมอเตอร์มีสวิตซ์ (Slide-Switch Experiment Car)

710 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์ที่ผู้ใช้จะสนุกสนานไปกับการประกอบรถระบบมอเตอร์ 2 แบบ คือแบบรอกและเกียร์ มีสวิตซ์เปิด-ปิด ปรับความเร็วด้วยตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและพลังงานอย่างครอบคลุม ทั้งวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการทำให้หลอดไฟสว่างหรือใบพัดหมุน , วงจรไฟฟ้าแบบขนาน ,วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม , การวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย , การใช้กัลวานอมิเตอร์ , ระบบมอเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานจากแรงลม  และการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และแรงลมเพื่อทำให้รถเคลื่อนที่  ซึ่งสามารถนำมาออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย มีคู่มีวิธีประกอบอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างกิจกรรม และสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ในชุด

 1. โครงรถ (1)              13. ขั้วโลหะ A (1)
 2. ล้อรถ (2)                 14. ขั้วโลหะ B (1)
 3. ล้อเฟือง (1)             15. ขั้วโลหะ C (1)
 4. ล้อรอก (1)               16. ขั้วโลหะ D (1)
 5. ตัวยึดมอเตอร์ (1)      17. มอเตอร์ (1)
 6. ปลั๊กสายไฟ (2)        18. ใบพัด (1)
 7. เสาใบพัด (1)           19. แกนล้อรถ (2)
 8. ฐานวางมอเตอร์ (1)  20. ชุดหลอดไฟ (1)
 9. ตัวยึดใบพัด (1)        21.  หนังยาง (2)
 10. สวิตซ์เปิด-ปิด(1)      22. แผงเซลล์สุริยะ (1)
 11. ตัวยึดสวิตซ์(1)         23. คู่มือ
 12. รอกหมุน (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

รถระบบมอเตอร์มีหลักการทำงานอย่างไร ?  การขับเคลื่อนด้วยระบบรอกและเฟืองแตกต่างกันอย่างไร ? หาคำตอบได้จากกิจกรรม รถระบบมอเตอร์ !!  โดยประกอบชิ้นส่วนรถของเล่นตามคำแนะนำในคู่มือ เชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับรอกและเฟือง เปิดสวิตซ์ให้รถเคลื่อนที่ เปรียบเทียบการทำงานของทั้งสองระบบ ประกอบกับศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือ !!! นอกจากกิจกรรมรถระบบมอเตอร์แล้ว ภายในชุดยังมีตัวอย่างกิจกรรมอีกมายมายเกี่ยวกับไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ ทั้ง
 • กิจกรรมวงจรหลอดไฟเบื้องต้น
 • กิจกรรมวงจรใบพัดเบื้องต้น
 • กิจกรรมวงจรหลอดไฟ
 • กิจกรรมวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
 • กิจกรรมวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • กิจกรรมวัดกระแสไฟฟ้า
 • กิจกรรมวงจรมอเตอร์ใบพัดจากแบตเตอรี่
 • กิจกรรมใบพัดหมุน
 • กิจกรรมวงจรมอเตอร์ใบพัดจากแผงโซล่าเซลล์
 • กิจกรรมมอเตอร์หลอดไฟ
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยใบพัด
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยแรงลม และ
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์