รถพลังงานน้ำเกลือ (Magnesium – Air Fuel Cell Car)

710 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพลังงานน้ำเกลือเป็นชุดการเรียนรู้ที่นำหลักการของปฏิกิริยาเคมีมาเป็นพลังงานเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้  ซึ่งเด็กจะได้ฝึกประกอบรถด้วยตนเอง  รวมทั้งต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับแผ่นแมกนีเซียมและผงถ่านกัมมันต์เป็นกล่องเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งเมื่อหยดน้ำเกลือลงไปในกล่องเซลล์ไฟฟ้าจะเกิดเป็นพลังงานให้มอเตอร์หมุนและรถเคลื่อนที่  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า ,ล้อ,เฟือง, เซลล์ไฟฟ้าเคมี, การเกิดปฏิกิริยาเคมี , สารและสมบัติของสาร และพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี  อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด วงจรไฟฟ้าไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย  มาพร้อมคู่มือที่อธิบายวิธีประกอบและความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี (แมกนีเซียม-ออกซิเจน)  เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. ฐานรถ(1)                      11. โครงรถ  (1)
 2. ล้อ (3)                          12. แผ่นทองแดง (1)
 3. ล้อเฟือง (1)                  13. แผ่นแมกนีเซียม (5)
 4. โครงยึดล้อด้านหลัง(1)    14. กล่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี(1)
 5. แผงเซลล์ไฟฟ้าเคมี(1)    15. ผงถ่านกัมมันต์ (1)
 6. เฟืองมอเตอร์ (1)            16. หลอดหยด(1)
 7. แท่งเหล็ก (2)                17. สติ๊กเกอร์(1)
 8. มอเตอร์ (1)                   18. กระดาษทราย (1)
 9. ขั้วโลหะ A (2)               19. คู่มือ(1)
 10. ขั้วโลหะ B (2)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

รถที่วิ่งตามท้องถนนมีกลไกการทำงานอย่างไร ?  ส่วนประกอบใดที่ทำให้รถเคลื่อนที่ได้ ค้นหาคำตอบในกิจกรรม  “ประกอบโครงสร้างรถ”  โดยประกอบตัวรถเข้ากับล้อ, เพลา และมอเตอร์ พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือ หลักการทำงานที่สามารถทำให้รถเคลื่อนที่ได้คือ การทำงานร่วมกันระหว่าง มอเตอร์ ,ล้อ และเฟือง  โดยเมื่อมอเตอร์ได้รับพลังงานมอเตอร์จะหมุน ล้อและเฟืองจะหมุนตามทำให้รถเคลื่อนที่ได้  ซึ่งภายในชุดยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนรถและหลักการของรถอีกหลายกิจกรรม ทั้ง
 • กิจกรรมเซลล์ไฟฟ้าเคมี
 • กิจกรรมวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
 • กิจกรรมขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำเกลือ และ
 • กิจกรรม Magnesium Air Fuel Cell