ชุดถาดครบสิบพร้อมแผ่นกิจกรรม (Ten Frame Activity Set)

1,050 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดถาดครบสิบ พร้อมแผ่นกิจกรรม สื่อการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับให้เด็กๆเริ่มเรียนรู้จำนวนและตัวเลข การนับเลข การบวกเลข
  • มีแผ่นกิจกรรม (Activity Card) ตัวอย่างกิจกรรมและโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเรียนรู้จำนวนและฝึกเขียนตัวเลข 1- 10 รวมทั้งมีการนำจำนวนหลายๆแบบมาบวกกันเพื่อให้ได้คำตอบเป็นตัวเลขนั้นๆ
  • ฝึกทักษะการบวกเลข 1-10, 1-20, 1-30, 1-40และอื่นๆ
  • เตรียมความพร้อมสู่การเรียนคณิตศาสตร์
  • ถาดทำจากพลาสติกขนาด 16 x 6.5 cm มีช่องสำหรับวางเหรียญนับจำนวน 10 ช่อง สามารถนำมาวางเรียงกันหลายถาด เพื่อให้ได้จำนวน 20 , 30 และอื่นๆ
  • ภายในชุดประกอบด้วยถาดครบสิบ จำนวน 8 ถาด พร้อมเหรียญจำนวน 2 สี 80 เหรียญ ขนาด 2.5 cm และแผ่นกิจกรรม 2 หน้าจำนวน 16 แผ่น บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี
  • เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และการลงมือปฏิบัติ จะทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์และจดจำได้ดียิ่งขึ้น
  • ประยุกต์ใช้กับการฝึกทักษะการเขียนสัญลักษณ์ตัวเลข เรียนรู้ความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
  • สินค้าแบรนด์ edx education มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

 

ชุดถาดครบสิบประกอบด้วยถาดพลาสติกขนาด 16 x 6.5 cm จำนวน 8 ถาด มีช่องสำหรับวางเหรียญ 10 ช่อง พร้อมเหรียญนับจำนวน 2 สี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm จำนวน 80 เหรียญ และแผ่นกิจกรรม 2 หน้า จำนวน 16 แผ่น
แผ่นกิจกรรมมีตัวอย่างกิจกรรมและโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กฝึกเขียนสัญลักษณ์ตัวเลข 1- 20 รวมทั้งเข้าใจถึงปริมาณของตัวเลขนั้นๆ และมีตัวอย่างโจทย์การบวกเลขเพื่อให้ได้คำตอบเป็นตัวเลขที่ฝึกเขียน
หรือสามารถสร้างโจทย์เพื่อให้หาคำตอบเองได้
สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการสอนเรื่องจำนวนและตัวเลข ใช้ฝึกนับเลข ฝึกบวกเลข เรียนรู้ความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข เหรียญนับจำนวนมี 2 สี จะทำให้ทำกิจกรรมการบวกได้เห็นภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
หากนำถาดตั้งแต่ 2 ถาดขึ้นไปมาต่อกัน จะทำกิจกรรมการนับเลขและการบวกได้ตั้งแต่ 1-20, 1-30 , 1-40 ไปจนถึง 1-80

 

Additional Information

Weight 0.7 กก.
Dimensions 25 × 20 × 10 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

ถาดครบสิบ 8 ถาด, เหรียญนับจำนวน 2 สี 80 เหรียญ, แผ่นกิจกรรม 16 แผ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดถาดครบสิบประกอบด้วยถาดพลาสติกขนาด 16 x 6.5 cm  จำนวน 8 ถาด มีช่องสำหรับวางเหรียญ 10 ช่อง พร้อมเหรียญนับจำนวน 2 สี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm จำนวน 80 เหรียญ และแผ่นกิจกรรม 2 หน้า จำนวน 16 แผ่น Ten frame set_1 Ten Frame set_2 Ten Frame set_Size แผ่นกิจกรรมมีตวอย่างกิจกรรมและโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กฝึกเขียนสัญลักษณ์ตัวเลข 1- 20 รวมทั้งเข้าใจถึงปริมาณของตัวเลขนั้นๆ และมีตัวอย่างโจทย์การบวกเลขเพื่อให้ได้คำตอบเป็นตัวเลขที่ฝึกเขียนหรือสามารถสร้างโจทย์เพื่อให้หาคำตอบเองได้ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการสอนเรื่องจำนวนและตัวเลข ใช้ฝึกนับเลข ฝึกบวกเลข เรียนรู้ความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข เหรียญนับจำนวนมี 2 สี จะทำให้ทำกิจกรรมการบวกได้เห็นภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หากนำถาดตั้งแต่ 2 ถาดขึ้นไปมาต่อกัน จะทำกิจกรรมการนับเลขและการบวกได้ตั้งแต่ 1-20, 1-30 , 1-40 ไปจนถึง 1-80 Ten Frame Set_Add1 Ten Frame Set_Add2 Ten Frame Set_Add3