ชุดกระดานตะปูแบบใส (Transparent Double-Sided Geoboard 27 cm)

320 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

• ชุดกระดานตะปูแบบใส สำหรับเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต, เรียนรู้มุม, เรียนรู้การอ่านค่าพิกัดในแกน X-Y, การหาพื้นที่, การแปลงทางเรขาคณิต, การสะท้อนแบบสมมาตร, การหมุน, การเลื่อนที่ และองศาของวงกลม
• พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมัธยม
• พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และมิติสัมพันธ์
• สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
• สามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านได้
• ในชุดประกอบด้วย กระดานตะปูแบบใสขนาด 27 ซม. และหนังยางคละสี 6 ขนาด 24 เส้น

Product Description

ชุดกระดานตะปูแบบใส ด้านหนึ่งมีหมุดจำนวน 11 x 11 แถว สำหรับสร้างรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายโดยใช้หนังยาง 6 สี  6 ขนาด ส่วนอีกด้านหนึ่งมีหมุดเรียงเป็นวงกลมจำนวน  24 หมุด แบ่งวงกลมออกเป็น 24 ส่วน ใช้สำหรับเรียนรู้องศาวงกลม  (หมุดยึดติดกับกระดานไม่สามารถถอดออกได้) สามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านได้ สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมัธยม, ทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และมิติสัมพันธ์, สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ

อุปกรณ์ในชุด

กระดานตะปูแบบใส(1). หนังยางคละสี 6 ขนาด(24)

ตัวอย่างกิจกรรม

  • เรียนรู้เรื่องมุม ลักษณะของมุมแบบต่าง ๆ

        มุมป้าน (>90 องศา)

        มุมฉาก ( 90 องศา)

      มุมแหลม (<90 องศา)

           
  • เรียนรู้เรื่องการสร้างรูปร่างเรขาคณิต หรือรูปแบบสามมิติ
           
  • เรียนรู้การสร้างรูปเหมือนหรือรูปคล้าย และการหาพื้นที่ของรูปร่าง พัฒนาทักษะมิติสัมพันธ์

รูปคล้าย คือ รูปที่มีสัดส่วนความยาวและมุมเท่ากันทุกด้าน

รูปเหมือน คือ รูปที่ความยาวและมุมทุกด้าน

             
  • เรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
           
  • เรียนรู้เรื่องมุมองศาของวงกลม
  • เรียนรู้การแสดงค่าพิกัดบนแกน X และ Y