บล็อกรูปร่างโปร่งแสง (Transparent Pattern Blocks)

320 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

  • ชุดบล็อกรูปร่างส่งเสริมการเรียนรู้แบบโปร่งแสง ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้การจำแนกสี, รูปร่างเลขาคณิต, พื้นที่ของรูปเรขาคณิต, การนับจำนวน, เศษส่วน และสามารถต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ
  • พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงชั้นประถมศึกษา
  • สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
  • พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง(Hand – On) สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • ในชุดประกอบด้วยรูปร่างเรขาคณิตคละ 6 แบบ จำนวน 50 ชิ้น

Product Description

ชุดบล็อกรูปร่างส่งเสริมการเรียนรู้แบบโปร่งแสง สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะความคิดแบบเป็นระบบตั้งแต่ยังเด็กผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านการแนะนำโดยผู้ปกครอง พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงชั้นประถมศึกษา พร้อมกับพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในชุดประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 6 แบบ คือ รูปหกเหลี่ยมสีเหลือง, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีน้ำเงิน, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีครีม, รูปสีเหลี่ยมคางหมูสีแดง, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม, รูปสามเหลี่ยมสีเขียว รวม 50 ชิ้น โดยมีขนาด ดังนี้

อุปกรณ์ในชุด

รูปร่างเรขาคณิตโปร่งแสงคละ 6 แบบ 50 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

  • ใช้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะความคิดแบบเป็นระบบ
- ฝึกการแยกรูปร่างเรขาคณิต และสี - ฝึกทักษะการนับจำนวน - การหาพื้นที่ของรูปร่าง
  • เรียนรู้เศษส่วน
  • พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จากการต่อเป็นรูปต่าง ๆ