ชุดบล็อกรูปแบบเรขาคณิตโปร่งแสง (Transparent Pattern Blocks)

650 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

  • ชุดบล็อกรูปแบบเรขาคณิตโปร่งแสง สื่อการเรียนรู้การจำแนกสี, รูปร่างเลขาคณิต, พื้นที่ของรูปเรขาคณิต, การนับจำนวน, เศษส่วน และสามารถต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ
  • พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงชั้นประถมศึกษา
  • สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
  • พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง(Hand – On) สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • รูปแบบเรขาคณิตโปร่งแสง ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ไม่เปราะง่าย ขอบมนไม่บาด
  • ในชุดประกอบด้วยรูปร่างเรขาคณิตคละ 6 แบบ 6 สี จำนวน 120 ชิ้น

 

Product Description

ชุดบล็อกรูปแบบเรขาคณิตโปร่งแสง สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะความคิดแบบเป็นระบบตั้งแต่ยังเด็กผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านการแนะนำโดยผู้ปกครอง พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงชั้นประถมศึกษา พร้อมกับพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในชุดประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 6 สี 6 แบบ คือ รูปหกเหลี่ยมสีเหลือง, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีน้ำเงิน, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเทา, รูปสีเหลี่ยมคางหมูสีแดง, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม, รูปสามเหลี่ยมสีเขียว รวม 120 ชิ้น

อุปกรณ์ในชุด

รูปร่างเรขาคณิตคละ 6 แบบ 6 สี จำนวน 120 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

  • ใช้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะความคิดแบบเป็นระบบ

ฝึกการแยกรูปร่างเรขาคณิต และสี

ฝึกทักษะการนับจำนวน

เรียนรู้เศษส่วน

  • พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จากการต่อเป็นรูปต่าง ๆ