รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2 ทาง (2- Way Car Circuit Kit)

800 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองที่นำความรู้เรื่องแบตเตอรี่, วงจรไฟฟ้าและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ามาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้รถวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ซึ่งเด็กจะได้ประกอบตัวรถ,ทำกิจกรรมด้วยตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของมอเตอร์ ,การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งแบบขนานและอนุกรม, กระแสไฟฟ้า, แบตเตอรี่,ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมและเกร็ดความรู้ในคู่มือ เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้นอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. โครงรถ (1)           10. ฐานมอเตอร์ (1)
 2. ใบพัด (1)             11. ลวดนำไฟฟ้า (1)
 3. ล้อรถ (3)             12. หนังยาง (2)
 4. ล้อรอก (1)            13. ขั้วโลหะ (6)
 5. ปลั๊กเชื่อมต่อ (6)     14. ชุดหลอดไฟ (1)
 6. ตัวยึดใบพัด (1)      15. มอเตอร์ (1)
 7. รอก (1)               16. แกนล้อ(2)
 8. ตัวยึดมอเตอร์(1)     17. คู่มือ (1)
 9. เสาใบพัด(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า จากการหมุนของใบพัด  โดยต่อใบพัดกระดาษเข้ากับมอเตอร์แล้วต่อมอเตอร์เข้ากับแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย ต่อสลับขั้วกันแล้วสังเกตทิศทางการหมุนของใบพัด ประกอบกับศึกษาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในคู่มือ เราสามารถนำความรู้เรื่องทิศทางการไหลของกระแสจากการทดลองเบื้องต้นนี้ มาทำกิจกรรมต่อยอดเพื่อให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง และอีกหลายๆกิจกรรม ดังนี้
 • กิจกรรมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • กิจกรรมวงจรแบบขนานของแบตเตอรี่
 • กิจกรรมวงจรแบบอนุกรมของแบตเตอรี่
 • กิจกรรมวงจรมอเตอร์ใบพัด
 • กิจกรรมรถแรงลมไปข้างหน้า-ถอยหลัง
 • กิจกรรมวงจรแบบขนานของใบพัดและหลอดไฟ
 • กิจกรรมวงจรแบบอนุกรมของใบพัดและหลอดไฟ และ
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และสายพาน

วีดิโอ