ชุดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ (Multipurpose Power Generator B)

525 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนด้วยตนเอง   นำไปใช้เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 7 V  โดยในชุดมีตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น หลอด LED และกริ่งเสียง เป็นต้น เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า, ระบบมอเตอร์ และกลไกเฟืองจากการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนแล้วต่อเข้ากับอุปกณ์ไฟฟ้า เช่น ทำให้หลอดไฟสว่าง  เป็นการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หรือนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้กับการทดลองหรือวงจรอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. ชุดหลอดไฟ LED (1)
 2. ชุดเสียง(1)
 3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ส่วน A) (1)
 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ส่วน B) (1
 5. แท่งเหล็กสั้น (1)
 6. แท่งเหล็กยาว (1)
 7. เฟือง(1)
 8. คู่มือ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน ต่อเข้ากับหลอด LED หรือชุดเสียง  แล้วหมุนปั่นที่ด้ามจับเพื่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ทำให้ไฟสว่างหรือเกิดเสียงขึ้น  ประกอบกับศึกษา , สังเกต กลไกมอเตอร์ และเฟืองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือวงจรที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เช่น
 • ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมรถพลังงานไฟฟ้า เป็นการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับพลังงานไฟฟ้า
 • ประยุกต์ใช้กับแผงวงจรหลอดไฟที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • ประยุกต์ใช้กับแรงกระทำในขดลวดตัวนำ และ
 • ประยุกต์ใช้กับชุดสนามแม่เหล็กในขดลวด เพื่อเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า