รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะสมจากตัวเก็บประจุ (Car with Capacitor, Electrical Storage Kit)

980 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดกิจกรรมที่ผู้ใช้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น, การทำงานของกลไกเฟือง,การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและหน้าที่และการทำงานของตัวเก็บประจุ ผ่านอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนำมาประกอบเป็นรถของเล่นด้วยตนเองและขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากตัวเก็บประจุ พร้อมคู่มือแนะนำวิธีการประกอบอย่างละเอียดและสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังความเป็นวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. ชุดมอเตอร์ (1)
 2. ด้ามจับหมุนปั่นพลังงาน (1)
 3. เฟือง (1)
 4. แท่งเหล็กสั้น-ยาว(สำหรับชุดมอเตอร์) (1)
 5. โครงรถยนต์ (1)
 6. โลหะเชื่อมต่อไฟฟ้า (2)
 7. แผงส่วนประกอบรถยนต์ (1)
 8. แท่งเหล็ก (สำหรับล้อรถยนต์) (2)
 9. แผงวงจร (1)
 10. มอเตอร์ขนาดเล็ก (สำหรับล้อรถยนต์) (1)
 11. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 2.5 V (1)
 12. คู่มือ

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บพลังงาน  แล้วหลักการของตัวเก็บประจุคืออะไร  นำมาใช้ให้รถของเล่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไร ?  หาคำตอบได้ในกิจกรรม  “พลังงานจากตัวเก็บประจุ”  กันเลย !! เชื่อมต่อเครื่องปั่นพลังงานเข้ากับแผงวงจรและตัวเก็บประจุ แล้วหมุนปั่นพลังงานสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของหลอด LED ที่สว่างและดับ เป็นตัวบ่งบอกถึงพลังงานในตัวเก็บประจุ ประกอบกับศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือ เมื่อเข้าใจหลักการของตัวเก็บประจุแล้ว   สามารถนำหลักการดังกล่าวไปต่อยอดได้อีกหลายกิจกรรม ดังนี้
 • กิจกรรมรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากตัวเก็บประจุ
 • กิจกรรมการเชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น
 • กิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
 • กิจกรรมกลไกของเฟือง
หรือนำอุปกรณ์เพิ่มเติมมาใช้เพื่อได้การทดลองและการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากเครื่องปั่นพลังงานไฟฟ้าไปเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบอื่นเพื่อให้พลังงานเข้าไปในตัวเก็บประจุ เช่น แผงเซลล์สุริยะ ,พลังงานจากลมหรือใบพัด เป็นต้น ซึ่งจะได้เสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและรูปของพลังงานไปด้วย

วีดิโอ