แท่งแม่เหล็กพร้อมลูกกลม (Bar Magnet with Ball)

285 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สนุกสนานกับการเรียนรู้แรงดูดและแรงผลักของขั้วแม่เหล็กด้วยชุดแท่งแม่เหล็กพร้อมลูกกลม
  • ประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กและลูกแม่เหล็กกลม 12 ลูก สีสันสดใส ทำจากวัสดุคุณภาพดี
  • ใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

ชุดแท่งแม่เหล็กพร้อมลูกกลม ประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กและลูกแม่เหล็กกลม 12 ลูก เรียนรู้คูณสมบัติของแม่เหล็กและแรงดูด-แรงผลักของขั้วแม่เหล็ก ด้วยสีสันสดใสทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและน่าสนใจ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น จำแนกประเภทสิ่งของด้วยแม่เหล็ก พัฒนาทักษะการสังเกต การวิเคราะห์และการจำแนกแยกแยะ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต

อุปกรณ์ในชุด

แท่งแม่เหล็ก(1). ลูกแม่เหล็ก(10)