ชุดประกอบวงจรไฟฟ้า 1288 กิจกรรม (Electronic Activity Kit)

4,350 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 10 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เรียนรู้การประกอบวงจรไฟฟ้าด้วยความสนุกสนานและเห็นผลการทดลองชัดเจน
  • ชิ้นส่วนแบบปุ่มกด ใช้งานง่าย เด็ก ๆ สามารถประกอบวงจรได้ด้วยตนเองได้
  • มีคู่มือแนะนำการประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างละเอียดและมีภาพสีประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
  • มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายมากกว่า 50 ชิ้น นำมาประกอบวงจรไฟฟ้าได้มากกว่า 1200 กิจกรรม
  • วงจรไฟฟ้าแต่ละกิจกรรมทำงานด้วยถ่านไฟฉายจึงปลอดภัยต่อเด็ก
  • บรรจุมาในกล่องพลาสติกมีฝาปิด สะดวกต่อการใช้งานและเก็บรักษา

ชุดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1288 ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 50 ชิ้น เช่น หลอดไฟ, สวิตช์ไฟ, ตัวต้านทาน, ไอซีบันทึกเสียง, ไมโครโฟน, โวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 1200 กิจกรรม ตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก เช่น วงจรเปิด-ปิดหลอดไฟ, วงจรไฟกระพริบ, วงจรกริ่งประตู, วงจรกันขโมย, วงจรแสดงตัวเลขหรือตัวอักษร เป็นต้น ด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีสีสันสดใสและเป็นแบบปุ่มกดที่ออกแบบมาเพี่อให้เด็กสามารถประกอบวงจรได้ง่าย สนุกสนาน และเห็นผลการทดลองชัดเจน เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการเกิดวงจรไฟฟ้า การทำให้หลอดไฟดับ-สว่าง หน้าที่ของตัวต้านทาน และความรู้อื่น ช่วยพัฒนากระบวนการคิดและวางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำความรู้และทักษะไปต่อยอดในอนาคต

อุปกรณ์ในชุด

ฐานพลาสติก(1), หมุดตัวนำ(24), สวิตช์(4), ออด(1), แผ่นสัมผัส(1), LED(3), หลอดไฟ(2), แม่เหล็ก(1), ตัวต้านทาน(7), ทรานซิสเตอร์(2), ไทริสเตอร์(1), ตัวเก็บประจุ(6), ไมโครโฟน(1), ไดโอด(1), คอยด์(1), ไอซี(8), หน้าจอแสดงผลดิจิตอล(1), โวลต์มิเตอร์(1), ลำโพง(1), มอเตอร์(1), ใบพัด(1), รางถ่าน(2), คู่มือภาษาอังกฤษ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบเป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรเปิด-ปิดหลอดไฟ, วงจรไฟกระพริบ, วงจรกริ่งประตู, วงจรกันขโมย