นาฬิกาพลังน้ำ (Water-Energy Watch)

820 ฿

รหัสสินค้า: PN-0203 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาฬิกาพลังน้ำ เป็นนาฬิกาที่สามารถทำงานได้โดยการสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นเลย สามารถนำอุปกรณ์ในชุดทดลองมาสร้างเป็นเซลล์ไฟฟ้าได้เอง โดยนำโลหะ 2 ชนิด คือ สังกะสีและทองเหลือง ใส่ลงไปในน้ำแล้วต่อวงจรให้ครบ น้ำจะทำปฏิกิริยากับโลหะทำให้เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน สังกะสีที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าจะเป็นขั้วลบ และทองเหลืองเสียอิเล็กตรอนได้ยากกว่าจะเป็นขั้วบวก เมื่อเกิดขั้วไฟฟ้าก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวงจร ทำให้นาฬิกาทำงานได้ นอกจากน้ำแล้วยังสามารถใช้สารละลายอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ง่าย เช่น น้ำมะนาว น้ำเกลือ โซดา สบู่ มาศร้างเซลล์ไฟฟ้าได้อีกด้วย เหมาสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และเป็นสื่อการเรียนรู้นอกเวลา

  • นาฬิกาพลังงานน้ำ สามารถตั้งวันที่และเวลาได้ ใช้งานได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ่านหรือแบตเตอรี่อื่นเพิ่ม เรียนรู้หลักการทำงานของแบตเตอรี่และการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเคมี
  • เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการตั้งสมมุติฐานและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  • ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และเป็นสื่อการเรียนรู้นอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

กระบอกเซลล์พร้อมฝาปิด 2 อัน, สายไฟ 5 เส้น, อิเล็กโทรดทองเหลือง 3 ชิ้น, อิเล็กโทรดสังกะสี 3 ชิ้น, ลวดขน, ก้านแบ่งอิเล็กโทรด, ฐานนาฬิกา, คู่มือ

ตัวอย่างกิจกรรม

ทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมีทั้งจากน้ำ น้ำเกลือ และสารในชีวิตประจำวัน