แม่เหล็กกลมแบนแรงสูง 12×3 มม. (5 ชิ้น/ชุด) (High Power Disk Magnet 12×3 mm (5 pcs/set))

140 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แม่เหล็กกลมแบน Neodymium มีแรงดูดมากกว่าแม่เหล็กทั่วไป
  • แม่เหล็กทรงพลังมีความแรงสูง ยึดติดกันอย่างเหนียวแน่น
  • แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีสนามแม่เหล็กที่แรงที่สุดในบรรดาแม่เหล็ก สามารถใช้เป็นเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์ หรืองานเกี่ยวกับแม่เหล็กอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย
  • สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของแม่เหล็ก ความเป็นแม่เหล็ก การผลัก-การดูดกันของขั้วแม่เหล็ก
  • ทำจากวัสดุ Neodymium Iron Boron (Rare Earth) เคลือบ Nickel Plating N35
  • ใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์หรือใช้งานทั่วไป

Additional Information

Weight 0.2 กก.
Dimensions 1.2 × 1.2 × 1.5 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

แม่เหล็กกลมแบนแรงสูง (5)

ตัวอย่างกิจกรรม

แม่เหล็กกลมแบนแรงสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. หนา 3 มม. ทำจาก Neodymium ที่มีสนามแม่เหล็กแรงที่สุด ทำให้ยึดติดกันอย่างเหนียวแน่น แม่เหล็ก 1 ชิ้น มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) แบ่งตามแนวนอน ทำให้สามารถดูดและผลักแม่เหล็กชิ้นอื่น ๆ ได้ สำหรับใช้งานทั่วไป ยกหรือแยกโลหะที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของแม่เหล็กและแรงดูด-แรงผลักของขั้วแม่เหล็ก   แม่เหล็กกลมแบนแรงสูง 12x3 มม. (5 ชิ้น/ชุด) (High Power Disk Magnet 12x3 mm (5 pcs/set))   แม่เหล็กกลมแบนแรงสูง 12x3 มม. (5 ชิ้น/ชุด) (High Power Disk Magnet 12x3 mm (5 pcs/set))   ข้อควรระวัง - ควรแยกแม่เหล็กออกจากกันด้วยวิธีสไลด์ เนื่องจากแม่เหล็กมีแรงดึงดูดสูงมาก การดึงตรงๆ อาจทำให้แม่เหล็กแตก และได้รับบาดเจ็บได้ - โดยทั่วไปแม่เหล็กจะเปราะ แตกหักได้ง่าย ในกรณีที่วิ่งเข้าใส่กันโดยปราศจากการควบคุม