ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo Advanced Set

24,600 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ชุดตัวต่อหุ่นยนต์พร้อมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์และมอเตอร์ต่างๆ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมตามแบบอุปกรณ์ต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน
 • สร้างหุ่นยนต์จากตัวต่อ Artec Block ตามแบบพร้อมดาวน์โหลดคำสั่งโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามโปรแกรม โดยสามารถสร้างหุ่นยนต์ตามแบบได้มากกว่าสิบแบบ เช่น หุ่นยนต์ยกของ, หุ่นยนต์แปลงร่าง, หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมท, หุ่นยนต์เดินตามเส้น เป็นต้น โดยที่แต่ละแบบมีคู่มือแสดงขั้นตอนการประกอบและโปรแกรมคำสั่งสำเร็จให้ดาวน์โหลด
 • มีหลักสูตรสอนการสร้างหุ่นยนต์จากการประยุกต์สิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น สัญญาณไฟจราจร, ประตูเลื่อนอัตโนมัติ, ไฟกระพริบ เป็นต้น โดยมีการอธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการประกอบ สามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือเรียนรู้นอกเวลาด้วยตัวเองได้
 • สามารถออกแบบหุ่นยนต์ตามจินตนาการเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมได้ตามต้องการ
 • แบรนด์ Artec จากประเทศญี่ปุ่น

Additional Information

Weight 1.4 กก.
Dimensions 375 × 270 × 70 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

 1. ตัวต่อรูปแบบต่างๆ 10 รูปแบบ 149 ชิ้น
 2. อุปกรณ์ล้อรถ 4 ชุด
 3. มอเตอร์ DC 2 ชุด
 4. Servomotor 8 ชุด
 5. ไฟ LED 4 สี สีละ 1 ชิ้น
 6. กริ่งเสียง 1 ชิ้น
 7. เซนเซอร์เสียง 1 ชิ้น
 8. เซนเซอร์แสง 1 ชิ้น
 9. เซนเซอร์สัมผัส 1 ชิ้น
 10. เซนเซอร์อินฟราเรด 2 ชิ้น
 11. Accelerrometer 1 ชิ้น
 12. บอร์ด Studuino 1 อัน
 13. กล่องแบตเตอรี่ 1 อัน
 14. สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อ 14 เส้น

ตัวอย่างกิจกรรม

สร้างหุ่นยนต์จากจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดกับชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo Advanced set เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอน สามารถเขียนโปรแกรมออกคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำตามที่ต้องการ โดยใช้โปรแกรม Studuino ซึ่งออกแบบมาให้การเขียนคำสั่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีแบบ Icon Programming (ลากและวางคำสั่งที่ต้องการตามไอคอน รวมถึงเรียงลำดับคำสั่งได้) และแบบ Block Programming (สามารถเขียนคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงกำหนดและแก้ไขค่าต่างๆด้วยตนเองได้ ซึ่งรูปแบบได้รับการพัฒนาจาก MIT Media Lab หรือ Scratch) สำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงสามารถเขียนคำสั่งโดยภาษา Arduino เพื่อประสิทธิภาพและการควบคุมหุ่นยนต์ระดับสูงสุด ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo Advanced Set   ในชุด Advanced Set จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถประกอบหุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีตัวอย่างการประกอบพร้อมโปรแกรมคำสั่งให้ดาวน์โหลดได้มากกว่า 10 แบบ ได้แก่ Light Tower, Sensor Melody Light Robot, Line Tracer, Transporter, Biped Walking Robot, Transforming Robot, Arm Robot Car, Doggy Robot, Sensor Controlled Robot, Four Legged Dancing Robot, Working Arm Robot นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทฤษฎีพื้นฐานเข้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน แนะนำการใช้โปรแกรมเขียนคำสั่งตามขั้นตอนพร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโยโลยีเข้ากับการเรียนรู้ และมีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำเพื่อให้ผู้เล่นสร้างผลงานด้วยตัวเอง ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo Advanced Set

วีดิโอ

  https://www.youtube.com/watch?v=1pJMidqnQHQ