ชุดแม่เหล็ก 6 แบบ (Magnet Set)

900 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดแม่แหล็ก 6 แบบ สีสันสดใส จำนวนทั้งหมด 23 ชิ้น ประกอบด้วยแม่เหล็กเกือกม้า 1 ชิ้น, แม่เหล็กรูปตัวยู 2 ชิ้น, แม่เหล็กวงแหวน 4 ชิ้น, แม่เหล็กสี่เหลี่ยม 4 ชิ้น, แท่งแม่เหล็ก 2 ชิ้น และลูกกลมแม่เหล็ก 10 ชิ้น ภายในชุดมีคู่มือนำกิจกรรมและเกร็ดความรู้เรื่องแม่เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำกินกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมแย่งประเภทสิ่งของด้วยแม่เหล็ก, กิจกรรมแรงดูดและแรงผลักขั้วแม่เหล็ก, เกมตกปลา และแม่เหล็กลอยได้ เป็นต้น เหมาะในการใช้ประกอบการเรียนการสอนวอทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลา

  • ชุดแม่เหล็กรูปแบบหลากหลายกว่า 6 แบบ จำนวน 23 ชิ้น
  • สนุกสนานกับกิจกรรมเพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างของแม่เหล็ก
  • ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรืเรียนรู้นอกเวลา
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

แม่เหล็กเกือกม้า 1 ชิ้น, แม่เหล็กรูปตัวยู 2 ชิ้น, แม่เหล็กวงแหวนใหญ่ 2 ชิ้น, แม่เหล็กวงแหวนเล็ก 2 ชิ้น, แม่เหล็กสี่เหลี่ยมใหญ่ 2 ชิ้น, แม่เหล็กสี่เหลี่ยมเล็ก 2 ชิ้น, แท่งแม่เหล็ก 2 ชิ้น และลูกกลมแม่เหล็ก 10 ชิ้น, คู่มือ

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมแย่งประเภทสิ่งของด้วยแม่เหล็ก, กิจกรรมแรงดูดและแรงผลักขั้วแม่เหล็ก, เกมตกปลา และแม่เหล็กลอยได้ เป็นต้น