ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (Go Circuit)

1,200 ฿

รหัสสินค้า: ET-7072 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้เด็กทำการทดลอง เรียนรู้ และสนุกสนานไปกับการต่อวงจรรูปแบบต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ในชุดซึ่งประกอบไปด้วย วงจรหลอดไฟ, วงจรออดไฟฟ้า, วงจรมอเตอร์,วงจรตัวต้านทาน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลองทางไฟฟ้าอย่างง่ายที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป มาพร้อมคู่มือ 2 ชุด เป็นคู่มือทีมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการประกอบอุปกรณ์ สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า และมีตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากว่า 20 กิจกรรมและ 4  เกมวงจรไฟฟ้า โดยจะเป็นกิจกรรมที่เริ่มจากกิจกรรมระดับพื้นฐานไปจนถึงกิจกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ให้เด็กฝึกคิดและวางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนคู่มืออีกเล่มเป็นรูปภาพการต่อวงจรที่ใช้สีในรูปภาพเหมือนกับสีของอุปกรณ์ในชุดจะทำให้เด็กง่ายต่อการทำความเข้าใจและทำให้การต่อวงจรไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น สุดท้ายเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเกิดวงจรไฟฟ้า, การทำให้หลอดไฟดับ-สว่าง, ความแตกต่างระหว่างวงจรไฟฟ้าแบบขนานและอนุกรม, การต่อวงจร และทฤษฎีที่สำคัญทางวงจรไฟฟ้า เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สำหรับเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต

อุปกรณ์ในชุด

1. แผ่นวงจร(1) 2. แผงแบตเตอรี่ (1) 3. ออดไฟฟ้า (1)  4.มอเตอร์ (1) 5.ขาตั้งมอเตอร์ (2) 6. หลอดไฟ(3) 7.ตัวต้านทาน(2) 8.ลวด (2)      9.อิเล็กโทรด (2) 10.สปริงและฝาปิด (20) 11. คู่มือ (2)

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมจากทั้งหมด 4 เกม 20 กิจกรรม เช่น
  • กิจกรรมวงจรหลอดไฟแบบขนาน
  • กิจกรรมวงจรหลอดไฟแบบอนุกรม
  • กิจกรรมวงจรมอเตอร์แบบขนานและอนุกรม
  • กิจกรรมวงจรออดไฟฟ้า
  • กิจกรรมวงจรมอเตอร์หลอดไฟ
  • กิจกรรมวงจรตัวต้านทาน
  • กิจกรรมสัญญาณกันขโมย
  • กิจกรรมสร้างกระแสไฟ
  • เกม Submarine
  • เกม True or FalseGo Circuit ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย