ชุดการทดลองกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ (Galileo Thermometer)

865 ฿

รหัสสินค้า: AT-196481 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศ  “กาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์”  ที่อาศัยหลักการลอยตัวและการแทนที่ของอาร์คิมิดีสมาใช้  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือการเรียนการสอนในปัจจุบัน  เด็กจะสนุกสนานไปกับการทดลองอย่างหลากหลาย อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการคิดจากง่ายไปยาก เพื่อสุดท้ายแล้วจะนำความรู้และหลักการที่ได้ในแต่ละการทดลองมาบูรณาการและสร้างเป็นกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ และเพิ่มเติมด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ไข่ลงขวด พร้อมเรียนรู้หลักการลอยตัวและแทนที่ของอาร์คิมิดิส, ความหนาแน่นและปริมาตรของอากาศและสสาร, ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับปริมาตรและความหนาแน่น, หลักการของเทอร์โมมิเตอร์ และหลักการโดยรวมของกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ มี Study Guide สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.ขวดขนาดใหญ่ (1)    2.ขวดขนาดเล็ก(3) 3. สติกเกอร์วัดอุณหภูมิ(1) 4.ลูกปัดใส(3)              5.ลูกปัดสีแดง (1)  6. ลูกปัดสีเขียว(1) 7.ลูกปัดสีน้ำเงิน           8. Study Guide (1)      

ตัวอย่างกิจกรรม

ก่อนจะสร้างกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและปริมาตรจากกิจกรรม  “ลูกโป่งจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาตร”  โดยการนำขวดพลาสติกครอบลงบนจานที่มีน้ำยาล้างจาน แล้วนำขวดมากุมด้วยมือหรือแช่น้ำอุ่นเพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น สังเกตการทดลองจะเห็นว่ามีลูกโป่งที่ปากขวด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรอากาศในขวดก็เพิ่มขึ้นดันแผ่นฟิล์มของน้ำยาล้างจานขึ้นมาจนเราเห็นเป็นลูกโป่งนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีหลักการพื้นฐานอีกหลายหลักการเพื่อสร้างกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมการทดลองเพื่อเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ทั้ง
  • กิจกรรมมหัศจรรย์ขวดลอยและจมเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน
  • กิจกรรมหลักการของเทอร์โมมิเตอร์
  • กิจกรรมความลับของขวดจม-ลอย
  • กิจกรรมความหนาแน่นกับอุณหภูมิ
  • กิจกรรมสร้างกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ และ
  • กิจกรรมมายากลไข่ลงขวด

วีดิโอ