หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ถอดประกอบได้ 55 ซม. (เปลี่ยนเพศได้)

4,950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์สำหรับประกอบการเรียนการสอนเรื่อง กายวิภาค อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ ทั้งในและนอกเวลาเรียน
  • แสดงระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ทั้งระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงแสดงเส้นเลิอดและกล้ามเนื้อ
  • หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แบบครึ่งตัว ความสูง 55 ซม. ถอดประกอบได้ 19 ชิ้น ติดตั้งบนฐานขนาด 11.5x20x1.5 ซม. สามารถถอดเปลี่ยนเพศได้
  • ส่วนประกอบทั้งหมด 19 ชิ้น ได้แก่ ลำตัว (1), ศีรษะและสมอง (2), ดวงตา (1), ไขสันหลัง(1), ปอด (2), หัวใจ (2), ตับ (1), กระเพาะ(2), ลำไส้(2), ไต(1), อวัยวะเพศหญิง (2), อวัยวะเพศชาย (2)
  • ชิ้นส่วนถอดประกอบง่าย ทำจาก ABS อย่างดี มีความยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สีสันสดใสสวยงาม

อุปกรณ์ในชุด

ส่วนประกอบ : ลำตัว (1), ศีรษะและสมอง (2), ดวงตา (1), ไขสันหลัง(1), ปอด (2), หัวใจ (2), ตับ (1), กระเพาะ(2), ลำไส้(2), ไต(1), อวัยวะเพศหญิง (2), อวัยวะเพศชาย (2) หุ่นจำลองมีขนาดประมาณ (กxยxส) : 10x22.5x 55 ซม. ขนาดฐาน (กxยxส) : 11.5x20x1.5 ซม.

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้ตำแหน่งและส่วนประกอบของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ ใช้งานได้ทั้งที่โรงเรียน โรงพยาบาล หรือที่บ้านเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักส่วนประกอบของอวัยวะภายในของมนุษย์มากขึ้น หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ขนาด 55 ซม. สามารถถอดประกอบได้ 19 ชิ้น ถอดเปลี่ยนเพศได้