ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set)

1,450 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ชุดกิจกรรม Part-Whole เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบผ่านบล็อกตัวต่อ เด็ก ๆ จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการพิจารณาจากภาพ และสามารถจัดแบบ (Pattern) ของความคิดใหม่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องหมายบวก/ลบ)
 • เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับจำนวน, การเรียงลำดับ, การบวก, การลบ, การวัด, การเปรียบเทียบจำนวน รวมทั้งการต่อรูปทรงตามที่กำหนด หรือตามจินตนาการของเด็ก ๆ
 • ชุดกิจกรรม Part-Whole มีลักษณะเป็นบล็อกตัวต่อโปร่งแสงหลากสีที่มีขนาดตั้งแต่ 1 – 10 บล็อก โดยสามารถนำมาเรียงต่อกัน หรือต่อเข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้ภายในชุดยังมีคู่มือแนะนำกิจกรรมมากถึง 58 กิจกรรม
 • ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
 • พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในการหยิบจับ, สมาธิ, ความอดทน, กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นต้น
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้
 • อุปกรณ์ทำจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ไม่มีมุมแหลม ไม่บาดมือ
 • สินค้าบรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี จัดเก็บสะดวก
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป
 • สินค้าแบรนด์ edx education จากประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ได้รับการยอมรับและใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา

Additional Information

Weight 0.9 กก.
Dimensions 29 × 29 × 8 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

บล็อกโปร่งแสงคละสี (10 สี) และคละความยาว (1 - 10 บล็อก) 74 แท่ง
 • เขียวเข้ม/10 บล็อก (4)
 • ชมพู/9 บล็อก (4)
 • น้ำเงิน/8 บล็อก (4)
 • ดำ/7 บล็อก (4)
 • แดง/6 บล็อก (4)
 • เขียวอ่อน/5 บล็อก (4)
 • ฟ้า/4 บล็อก (6)
 • ส้ม/3 บล็อก (10)
 • ฟ้าน้ำทะเล/2 บล็อก (12)
 • เหลือง/1 บล็อก (22)
คู่มือแนะนำกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดกิจกรรม Part-Whole เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยเด็ก ๆ พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากการทำความเข้าใจผ่านภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละกิจกรรมของชุดกิจกรรม Part-Whole ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้และการแก้ปัญหา โดยอาศัยความคิดและประสบการณ์เดิมจากปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เด็กๆ จะสามารถจัดแบบ (Pattern) ของความคิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม ชุดกิจกรรม Part-Whole ชุดนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ เน้นในเรื่อง การบวกและการลบ เมื่อเด็ก ๆ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบวกและลบผ่านภาพ (บล็อกตัวต่อ) อย่างถ่องแท้แล้ว ผู้สอนสามารถสอดแทรกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก, ลบ และเท่ากับ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จัดเป็นการเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของตัวแทนที่เป็นรูปธรรม (บล็อกตัวต่อ) สู่ความคิดเชิงนามธรรม (ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์) ตัวอย่างกิจกรรม 1.การบวก
ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การบวก

2.การลบ

ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การลบ 3.การแบ่งส่วน ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การแบ่งส่วน 4.การเรียงลำดับจำนวน ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การเรียงลำดับจำนวน 5.การต่อบล็อกตัวต่อตามจำนวนที่กำหนด ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การต่อบล็อกตัวต่อตามจำนวนที่กำหนด 6.การต่อบล็อกตัวต่อเป็นรูปทรงตามจินตนาการ ชุดกิจกรรมเรียนรู้การแบ่งส่วน (Part-Whole Activity Set) การประกอบบล็อกตัวต่อตามจินตนาการ

วีดิโอ