พลาสมาบอล 8 นิ้ว (Plasma Ball)

2,090 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: Science Show

รายละเอียดเพิ่มเติม

• สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจด้วยของเล่นเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เรียนรู้เรื่องประจุไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า, อิเล็กตรอน และคุณสมบัติของแก๊สเฉื่อยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในพลาสมาบอล
• ทำจากวัสดุอย่างดี ทนทาน แข็งแรง
• มีสวิตช์ 2 อัน คือ สวิตช์เปิด-ปิด และสวิตช์เปิดเสียงเพลง สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ
• สวยงาม สามารถใช้ตกแต่งบ้านและอาคาร หรือให้เป็นของขวัญได้
• ใช้งานง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก

พลาสมาบอลขนาด 8 นิ้ว  ลูกบอลมหัศจรรย์ที่อาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าของสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ ในการเกิดเส้นแสงภายในลูกบอล เด็กจะสนุกสนานตื่นเต้น เมื่อทำการทดลอง  เช่น  แตะนิ้วลงบนผิวของพลาสมาบอลแล้วจะเกิดเส้นแสง แนวสว่างที่มีความเข้มข้นมากเลื่อนตามแนวที่ลากนิ้ว สามารถนำไปทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย พร้อมเรียนรู้เรื่องประจุไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า, อิเล็กตรอน และคุณสมบัติของแก๊สเฉื่อยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในพลาสมาบอล เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.Plasma Ball (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ทำมายากลจากพลาสมาบอล โดยเปิดสวิตซ์แล้วลากนิ้วไปตามผิวของลูกบอล จะเห็นเส้นแสงหรือที่เรียกว่า เส้นแนวพลาสมาลากตามนิ้วที่ลากผ่าน พร้อมกับศึกษาการเกิดเส้นแนวพลาสมาดังกล่าว