เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย Rain Gauge (Direct Reading)

450 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Brannan

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

• เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย ใช้เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ และนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนนั้นมาวิเคราะห์
•เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการจะวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ และพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในปีต่อๆไป
• ทำด้วยพลาสติกโปร่งใส มีสเกลนิ้วและมิลลิลิตร พร้อมแผ่นบันทึกปริมาณน้ำฝน ขนาดประมาณ 210×100 มม.
• ในชุดประกอบไปด้วย เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย 1 ชิ้น และแผ่นบันทึกปริมาณน้ำฝน
• ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Brannan ประเทศอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องวัด และวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
• มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001

 

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย จากแบรนด์ Brannan ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงทางด้านเทอร์โมมิเตอร์เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ทำจากพลาสติกโปร่งใส มีสเกลนิ้วและมิลลิลิตร พร้อมแผ่นบันทึกปริมาณน้ำฝน ขนาดประมาณ 210×100 มม. ใช้เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่บริเวณที่ต้องการสำรวจ เพื่อนำมาคำนวณ และทำนายปริมาณฝนที่จะตกลงมาในปีถัดๆไป อุปกรณ์ถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำ ได้มาตรฐานสากล

วิธีการใช้งาน
ปักอุปกรณ์ลงบนพื้นดิน ในบริเวณโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อ่านค่าตามสเกล และจดบันทึกค่า ไม่ควรตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่ที่น้ำมารวม ๆ กัน เช่น รางท่อน้ำ ใต้หลังคา เพราะน้ำจากจุดนั้นเป็นปริมาณน้ำฝนที่รวมมาจากหลายๆจุดเพื่อมาอยู่จุดเดียว ทำให้ค่าที่ต้องการวัดคลาดเคลื่อนได้ อุปกรณ์สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ทั้งหน่วยนิ้วและมิลลิลิตร โดยประเทศไทยใช้หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร

อุปกรณ์ในชุด

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย 1 ชิ้น และแผ่นจดบันทึกปริมาณน้ำฝน 1 แผ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

วิธีการใช้งาน ปักอุปกรณ์ลงบนพื้นดิน ในบริเวณโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อ่านค่าตามสเกล และจดบันทึกค่า ไม่ควรตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนไว้ในที่ที่น้ำมารวม ๆ กัน เช่น รางท่อน้ำ ใต้หลังคา เพราะน้ำจากจุดนั้นเป็นปริมาณน้ำฝนที่รวมมาจากหลายๆจุดเพื่อมาอยู่จุดเดียว ทำให้ค่าที่ต้องการวัดคลาดเคลื่อนได้ อุปกรณ์สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ทั้งหน่วยนิ้วและมิลลิลิตร โดยประเทศไทยใช้หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร