ชุดตรวจจับคลื่นเสียง (SC Sound Collector)

920 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองที่อาศัยหลักการสะท้อนของเสียงในการตรวจจับเสียงจากสิ่งต่างๆรอบตัว โดยเด็กจะได้ประกอบอุปกรณ์ด้วยตนเองตามคำแนะนำในคู่มืออย่างละเอียด จนได้เป็นชุดตรวจจับคลื่นเสียงที่เป็นวัตถุผิวโค้ง ซึ่งเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบลงบนวัตถุผิวโค้ง (ส่วนเว้า)  จะส่งผลให้คลื่นเสียงมารวมกันที่จุดโฟกัส ทำให้คลื่นเสียงนั้นมีความเข้มขึ้นและเสียงดังกว่าปกติ  ในชุดจะมีหูฟังสำหรับฟังเสียง เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นเสียง การเดินทางของเสียง การสะท้อนของเสียง และหลักการของเครื่องตรวจจับคลื่นเสียง เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

  1. โครงกระดาษส่วนพื้นผิวโค้ง (2)          8. เทปกาวสองหน้า (หนา) (1)
  2. โครงกระดาษส่วนตัวเครื่อง (1)            9. เทปกาวสองหน้า (บาง) (7)
  3. โครงกระดาษส่วนเสายึดพื้นผิวโค้ง (1) 10. หูฟัง(1)
  4. โครงยึดพื้นผิวโค้ง(1)                     11. ไมโครโฟน(1)
  5. โครงกระดาษส่วนฝาครอบ (1)          12. แผงวงจร(1)
  6. ฐานพื้นผิวโค้ง (1)                         13. คู่มือ (1)
  7. โครงยึดแผงวงจร(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบอุปกรณ์ให้เป็นชุดตรวจจับคลื่นเสียงตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วนำไปตรวจจับคลื่นเสียงในสถานที่หรือสิ่งต่างๆรอบตัว !!!

วีดิโอ