รถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Miniature Car)

535 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดและโปร่งใสสามารถมองเห็นกลไกการทำงานภายในตัวรถได้และถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นชุดอุปกรณ์ที่เราจะได้ประกอบรถพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง แล้วปรับองศาของล้อเพื่อให้รถเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเส้นตรง และติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ ขนาด 1 v 100mA ไว้บนหลังรถเพื่อรับแสงนำมาผลิตเป็นพลังงาน  สามารถอดออกจากตัวรถได้ เหมาะสำหรับปูพื้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเคลื่อนที่ของรถ ,ล้อ ,เฟือง, การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและพลังงานแสงอาทิตย์และการนำไปใช้ประโยชน์

อุปกรณ์ในชุด

 1. โครงรถ (1)
 2. ล้อ(3)
 3. ล้อพร้อมเกียร์(1)
 4. จุดประกอบล้อหลัง(1)
 5. แผ่นติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์   (1)
 6. เฟือง (1)
 7. แกน (2)
 8. มอเตอร์ (1)
 9. โลหะในการประกอบ A
 10. โลหะในการประกอบ B (2)
 11. แผ่นโซล่าเซลล์ (1)
 12. ฝาครอบโปร่งใส (1)
 13. คู่มือ (1)
       

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากการประกอบตัวรถและต่อวงจรเข้ากับแผงเซลล์สุริยะ  นำไปทดลองในที่ที่มีแสงสังเกตการณ์เคลื่อนที่ของรถพร้อมทั้งศึกษาเกร็ดความรู้ในคู่มือ นอกจากกิจกรรมนี้แล้วยังสามารถนำอุปกรณ์ไปออกแบบเป็นกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การเคลื่อนที่และพลังงานได้อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น  กิจกรรมการเคลื่อนที่เป็นวงกลม และกิจกรรมการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เป็นต้น

วีดิโอ