ยานอวกาศพลังแม่เหล็ก (UFO Spinning Top : UFO)

620 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของแม่เหล็กและการหมุนลูกข่าง มาประยุกต์เพื่อให้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเด็กจะสนุกสนานไปกับการหมุนลูกข่างบนแผ่นพลาสติกและฐานแม่เหล็ก แล้วปรับมุมของฐานและน้ำหนักของลูกข่างเพื่อให้ลูกข่างหมุนลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยการควบคุมของพลังแม่เหล็ก ลูกข่างถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายยาน UFO จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาทักษะและความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

 

อุปกรณ์ในชุด

1.ลูกข่างแม่เหล็ก(1)      2. ฐานแม่เหล็ก(1)         3. แผ่นพลาสติก(1)          4. ลิ่มปรับองศา (2)        5.วงแหวนโลหะ (4)      6. วงแหวนพลาสติก (6) 7. วงแหวนยาง (2)

ตัวอย่างกิจกรรม

หมุนลูกข่างบนแผ่นพลาสติก  โดยถือแผ่นพลาสติกให้อยู่ห่างจากฐานแม่เหล็กประมาณ 1-2 เซนติเมตร หมุนลูกข่างแล้วทดลองเลื่อนแผ่นพลาสติกออกเพื่อให้ลูกข่างลอยอยู่กลางอากาศได้ หากยังไม่ลอย ทดลองปรับองศาของฐานแม่เหล็กและปรับน้ำหนักลูกข่าง แล้วศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการของแม่เหล็ก !!