หุ่นยนต์แรงลม (Mini Rhinoceros)

2,290 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นยนต์แรงลม เป็นหุ่นยนต์ที่อาศัยพลังงานจากลมในการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการจำลองมาจากหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงตัวหนึ่งของโลกคือ  Standbeest  หรือ Beach animal (สัตว์ชายทะเล)  เป็นการออกแบบคิดค้นที่ผสมผสานระหว่าง ศิลปะ , วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างลงตัว ดังนั้นจากชุดอุปกรณ์นี้เด็กจะไดฝึกทักษะทั้งทางศิลปะ , วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม ศึกษาความเป็นมาของ  Standbeest  เพื่อนำหลักการและแนวคิดของผู้คิดค้นมาบูรณาการในการเรียนรู้ต่อไป เป็นการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM education เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

 1. สามเหลี่ยมด้านล่าง (12)           13. แกนฟันเฟือง (1)
 2. สามเหลี่ยมล่างสำหรับครอบ (12) 14. ตัวหนีบ (1)
 3. สามเหลี่ยมด้านบน (12)           15. ท่อใหญ่สำหรับสร้างขา
 4. สามเหลี่ยมด้านบนสำหรับครอบ (12) 16. ใบพัดกังหัน (6)
 5. ข้อต่อด้านใน (12)                 17. เกียร์แบบ A (1)
 6. ข้อต่อด้านนอก (12)               18. เกียร์แบบ B (1)
 7. เพลาข้อเหวี่ยง (2)                  19. เกียร์แบบ C (1)
 8. แท่งรับแรงด้านบน (12)           20. ฐานใบพัดด้านซ้าย 1
 9. แท่งรับแรงด้านล่าง (12)           21. ฐานใบพัดด้านซ้าย (1)
 10. กรอบ (6)                            22. แปล่น  (1)
 11. กรอบด้านซ้าย(1)                    23. ท่อเล็ก (1)
 12. กรอบด้านขวา (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ต่อหุ่นยนต์แรงลมตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วนำไปทดลอง โดยการใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลม เช่น พัดลม , พัด หรือแม้กระทั่งลมที่เป่าจากปาก แล้วสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของหุ่นยนต์กับการเคลื่อนที่  พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้และต้นกำเนิดของหุ่นยนต์ Standbeest ในคู่มือ

วีดิโอ