ชุดสปริงทดสอบแรง (Spring Force Experiment kit)

950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองเรื่องแรง ที่ใช้เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์หลักในการทดลองเพื่อให้เกิดแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงที่กระทำต่อพื้นลาดเอียง, แรงลอยตัว และแรงเสียดทาน  เด็กจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของแรง, ความหนาแน่นของวัตถุ, การใช้เครื่องชั่งสปริง, สปริงกับแรงเสียดทาน, การวัดแรงและหน่วยของแรง และการลดแรงเสียดทาน ผ่านการใช้อุปกรณ์ในชุด พร้อมกับคู่มือที่มีตัวอย่างกิจกรรมการทดลองอย่างหลากหลายและสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้อง อธิบายองค์ความรู้ของแต่ละการทดลองอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

 1. ชุดปลอกหุ้ม(1)                10. สติกเกอร์บอกสเกล(1)
 2. สปริงขนาด 2.5 นิวตัน(1)   11. ชุดปลอกหุ้มแม่เหล็ก(1)
 3. สปริงขนาด 5.0 นิวตัน(1)   12. แม่เหล็กเฟอร์ไรท์(3)
 4. สปริงขนาด 10.0 นิวตัน(1)  13. ตัวยึดฝาขวด(1)
 5. ที่จับ(1)  14. ตะขอรูปตัว S (1)
 6. ฝาครอบส่วนบน(1)           15. แผ่นพลาสติก(1)
 7. ฝาครอบส่วนล่าง(1)         16. ก้านโลหะ(2)
 8. น็อตปรับสปริง(1)             17. ล้อ(4)
 9. ฟองน้ำ(1)                      18. คู่มือ(1)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมแรงเสียดทาน :  ทำการทดลองโดยใช้เครื่องชั่งสปริงกับขวดน้ำที่บรรจุน้ำอยู่  ดึงเครื่องชั่งสปริงที่เกี่ยวอยู่กับขวดน้ำแล้วอ่านค่าแรงที่สเกลของเครื่องชั่งสปริง  จากนั้นศึกษาหลักการของแรงเสียดทานได้ในคู่มือ !! กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมการลดแรงเสียดทาน
 • กิจกรรมคุณสมบัติของสปริง
 • กิจกรรมค่าของแรง
 • กิจกรรมทดสอบน้ำหนักของทุ่นลอยน้ำ
 • กิจกรรมความหนาแน่น
 • กิจกรรมการใช้เครื่องชั่งสปริง
 • กิจกรรมแรงที่กระทำต่อพื้นที่ลาดเอียง