ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ 7 in 1 (Robot 2-Motor+ Remote Controller Set)

3,180 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • เรียนรู้เรื่องการทำงานของมอเตอร์ การหมุนของเฟือง ล้อและเพลา เป็นต้น
 • เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ในหลากหลายรูปแบบ
 • สามารถประกอบหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่แตกต่างกันได้ 5 แบบ ได้แก่ แมงมุม, หนอน, ปู, หุ่นยนต์ 2 ขา 1 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 2 ขา 2 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 4 ขา 1 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 4 ขา 2 มอเตอร์ และหุ่นยนต์ทำงาน โดยแต่ละแบบใช้มอเตอร์ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท
 • ประกอบด้วย ชุดตัวต่อ 82 ชิ้น, ชุดเกียร์ 1 ชุด, สวิตซ์ควบคุม 2 ชิ้น, กระบะถ่าน 1 ชิ้น และสายไฟ 1 ชุด
 • มีคู่มือใช้งานอย่างละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้เล่นสามารถออกแบบหุ่นยนต์ตามจินตนาการของตัวเองได้
 • ตัวต่อทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดี มีความแข็งแรงสูง
 • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น
 • เป็นการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM education
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

 1. เกียร์ (Gearbox Parts)
 • มอเตอร์ (Motor Section) 2 ชิ้น
 • ฝาครอบเกียร์ (Gearbox Frame) 2 ชิ้น
 • เฟืองมงกุฎ (Crown Gear) 2 ชิ้น
 • เฟืองแบน (Flat Gear) 6 ชิ้น
 • เฟืองแบน รูเพลาแบบหกเหลี่ยม (Flat Gear, Hexagonal Axle Hole) 2 ชิ้นตัวยึดเพลา (Fixing Axle Part) 4 ชิ้น
 • ตัวกั้นระยะ สั้น (Spacer, Short) 4 ชิ้น
 • ตัวกั้นระยะ กลาง (Spacer, Medium) 4 ชิ้น
 • ตัวกั้นระยะ ยาว (Spacer, Long) 4 ชิ้น
 • เพลาหกเหลี่ยม (Hexagonal Axle) 2 ชิ้น
 • เพลา (Axle) 2 ชิ้น
 • สกรู (Screw) 8 ชิ้น
 • ล้อ (Rotating Connection Part) 4 ชิ้น
 1. กระบะถ่าน (Battery Holder) 1 ชิ้น
 2. สายเชื่อมต่อ (Connector) 2 ชิ้น
 3. ตัวต่อ (Block Part)
 • ตัวต่อลูกบาศก์ สีส้ม (Basic Cube) 10 ชิ้น
 • ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ แบบ A สีเหลือง (Half B) 2 ชิ้น
 • ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ แบบ B สีน้ำเงิน (Half B) 10 ชิ้น
 • ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ แบบ C สีฟ้าอ่อน (Half C) 16 ชิ้น
 • ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ แบบ D สีฟ้าน้ำทะเล (Half D) 16 ชิ้น
 • คาน สีขาว (Beam) 8 ชิ้น
 • เพลา สีดำ (Axle) 20 ชิ้น
 • แผ่นกลม สีขาว-ดำ (Disk) 2 ชิ้น
 1. ล้อ (Wheel) 4 ชิ้น
 2. โอริง (O-ring) 4 ชิ้น
 3. สวิตซ์ควบคุม (Switch) 2 ชิ้น
  อุปกรณ์เพิ่มเติม (ไม่มีในชุด)
 1. ไขควงขนาดเล็กกว่า 4 มม.                                 ถ่านขนาด AA 2 ก้อน

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ 7 in 1 สามารถประกอบหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่แตกต่างกันได้ 5 แบบ ได้แก่ แมงมุม, หนอน, ปู, หุ่นยนต์ 2 ขา 1 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 2 ขา 2 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 4 ขา 1 มอเตอร์, หุ่นยนต์ 4 ขา 2 มอเตอร์ และหุ่นยนต์ทำงาน โดยแต่ละแบบใช้มอเตอร์ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท