ยานมอเตอร์ใบพัด (Hovercraft)

650 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์เป็นยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมและกลไกของมอเตอร์ใบพัด เด็กจะได้ประกอบยานตามคำแนะนำในคู่มือด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ที่ปลอดภัย จะได้ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไปพร้อมกับการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ใบพัดและพลังงานลม  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสำหรับเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM education

อุปกรณ์ในชุด

 1. ฐานมอเตอร์ A (1)          13. หางเสือ(1)
 2. ที่ยึดมอเตอร์ (1)            14. ตัวยานส่วนกลาง (1)
 3. ฐานมอเตอร์ B (1)          15. สวิตซ์ (1
 4. ใบพัด (2)                     16. ลวดตัวนำ (1)
 5. ตัวครอบมอเตอร์ (1)        17. แผงแบตเตอรี่ (2)
 6. มอเตอร์ (1)                   18. ปลั๊กเชื่อมต่อ (6)
 7. ยางวง (1)                     19. กาว 2 หน้าแบบหนา (1)
 8. ท่อ (1)                         20. กระดาษร่างแบบ(1)
 9. ตัวยานด้านซ้าย (1)          21. ถุงพลาสติก (1)
10. ตัวยานด้านขวา (1)           22. ที่ล็อคใบพัด (1)
 1. ตัวยานด้านล่างส่วน A (1) 23. กาว 2 หน้าแบบบาง (15
 2. 1 ตัวยานด้านล่างส่วน B (1) 24. คู่มือ (1)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบยานตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วต่อมอเตอร์ใบพัดเข้ากับแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย แล้วนำไปทดลองให้ยานขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยใช้กลไกของมอเตอร์ใบพัด พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานลมและกลไกมอเตอร์ใบพัด!!