ชุดทดลองการแกว่งของลูกตุ้มและการชน (Pendulum and Impact)

710 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้ที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแกว่งของวัตถุ, การชนและแรงกระแทก, แรงโน้มถ่วงของโลก,พลังงานศักย์โน้มถ่วง,การเคลื่อนที่แบบโค้ง และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ผ่านการทำการทดลองด้วยตนเองโดยใช้ลูกตุ้มและแขนของลูกตุ้มที่ความยาวต่างกัน ดูความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการแกว่งครบ 1 รอบ น้ำหนักลูกตุ้ม และความยามของแขนลูกตุ้ม  หรือใช้รางโค้งกับลูกตุ้มในการทดลองเพื่อเรียนรู้เรื่องการชนและแรงกระแทก เป็นการปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กผ่านการใช้อุปกรณ์ที่ง่ายและปลอดภัยทดลองด้วยตนเองตามแนวทางการเรียนรู้แบบ STEM education  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1. รางโค้ง (1)       11.ตัวล็อค  (1) 2.รางตรง (1)        12. ตัวยึดลูกตุ้ม (1) 3.ตัวเชื่อม ราง  (1)    13. ลูกเหล็ก  (3) 4.ฐาน  (1)             14.ลูกแก้ว   (2 5.ฐานแนวตั้ง  (1)     15.ตัวหนีบ  (2) 6.เสาค้ำ (1)            16.สกรูตัวแอล(1) 7.แขนลูกตุ้ม (ยาว)(1) 17.รถราง (1) 8.แขนลูกตุ้ม (สั้น) (1) 18.เชือก(1) 9.แกนเหล็ก (1)         19.แผ่นบันทึกระยะ (1) 10.น๊อต (1)              20. คู่มือ (1)  

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมน้ำหนักกับการแกว่ง :  ประกอบชุด pendulum  ตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วใช้ลูกตุ้ม 2 แบบ คือลูกตุ้มเหล็กและลูกแก้วในการทดลอง เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแกว่งครบ 1 รอบของลูกตุ้มทั้ง 2 แบบ พร้อมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของลูกตุ้มและการแกว่งของวัตถุ !! กิจกรรมอื่นๆ
  • กิจกรรมมุมของการแกว่ง
  • กิจกรรมความยาวกับการแกว่ง
  • กิจกรรมน้ำหนักกับการชน
  • กิจกรรมระยะกับการชน

วีดิโอ