รถแรงดันน้ำและอากาศ (Air and Water Pressure Powered Car)

565 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้ที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศ, แรงดันน้ำ และการเคลื่อนที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรถแรงดัน ซึ่งเด็กจะได้ประกอบตัวรถด้วยตนเอง จากนั้นทำการทดลองเบื้องต้นเพื่อศึกษาแรงดันน้ำและอากาศ จนสุดท้ายนำมาทำเป็นแรงในการขับเคลื่อนให้รถเคลื่อนที่ไปได้ เป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ให้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

 

อุปกรณ์ในชุด

  1. โครงรถ (1)             6. ถังอากาศ  (1)               11. แกนล้อหลัง(1)
  2. ล้อ(หน้า) (2)          7. ที่ตั้งหลอดฉีดยา (1)       12. หลอดฉีดยา (2)
  3. ล้อ(หลัง) (2)          8. กระบอกพลาสติก (1)      13. ยางล้อ (1)
  4. ฝาครอบ (1)            9. แกนล้อหน้า (1)             14. คู่มือ
  5. แท่งพลาสติก(1)     10. แกนพร้อมเฟือง (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ทดสอบแรงดันของน้ำและอากาศโดยใช้หลอดฉีดยา แล้วประกอบรถของเล่นตามคำแนะนำในคู่มือ ติดตั้งหลอดฉีดยาและอุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดแรงดันเข้ากับรถนำไปทดลองเพื่อให้รถเคลื่อนที่!! กิจกรรมอื่นๆในชุด -กิจกรรมถุงพองตัว - กิจกรรมแรงดันน้ำ - กิจกรรมแรงดันอากาศ