ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry Science from Nature)

920 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ ที่เด็กจะสนุกสนานไปกับการสังเกตธรรมชาติรอบๆตัว เช่น รูปร่างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต แล้วนำสิ่งที่ได้จากการสังเกตมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ในชุด พร้อมกับมี Study Guide สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลียนแบบธรรมชาติและรูปร่างพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมีตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่เลียนแบบธรรมชาติ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่เข้าใจง่าย  ดังนั้นเด็กจะได้เรียนรู้ว่ารูปร่างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันและปัจจุบันมนุษย์นำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องบินที่เลียนแบบมาจากรูปร่างและพฤติกรรมของนก  ชุดการเรียนรู้นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เหมาะสำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำตามแนวทางแบบ STEM education เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

อุปกรณ์ในชุด

 1. ลำตัวนกนางแอ่นด้านล่าง(1) 9. ครีบวาฬหลังค่อม(4)
 2. ลำตัวนกนางแอ่นด้านบน(1) 10. ใบ Buckleya lanceolate (4)
 3. หางนกนางแอ่น(1)               11. โครงกระดาษแข็ง(2)
 4. ปีกนกนางแอ่น (2)               12. Alsomitra macrocarpa (1)
 5. ลำตัวปลาบิน(3)                   13. แท่งถ่วงน้ำหนัก(12)
 6. ครีบหน้าปลาบิน(1)              14. เทปสองหน้า(4)
 7. ครีบหางปลาบิน(1)              15. คู่มือ (1)
 8. ครีบหลังปลาบิน(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมเมล็ดพืชกับการเดินทาง : ศึกษาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพืชที่มีปีกทำให้ลอยไปได้ไกลเพื่อการขยายพันธุ์ พร้อมสังเกตพืชรอบๆตัว จากนั้นนำอุปกรณ์ในชุดมาประดิษฐ์เพื่อเลียนแบบเมล็ดพืชที่มีปีกเหล่านั้น พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการที่ทำให้เมล็ดพืชเหล่านั้นลอยตัวไปได้ไกล กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมครีบของวาฬหลังค่อม
 • กิจกรรมปลาบินได้
 • กิจกรรมมหัศจรรย์เมล็ดพืช
 • กิจกรรมการบินของนกนางแอ่น