ชุดความลับของการบิน (Secret of airplane flight)

950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้ที่เด็กจะสนุกสนานไปกับการสร้างเครื่องบินจำลอง พร้อมค้นหาความลับของการบิน ผ่านการทำกิจกรรมการทดลองหลากหลายกิจกรรมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน Study Guide สีสันสวยงาม เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินและการบินอย่างละเอียด ทั้ง ชนิดของปีกเครื่องบินและหลักการของปีกแต่ละชนิด, แพนหางของเครื่องบิน 2 แบบที่เป็นส่วนสำคัญของเครื่องบิน, แรงที่กระทำต่อเครื่องบินในระหว่างการบิน แรงขับ แรงยก แรงฉุด และแรงโน้มถ่วงของโลก ,การควบคุมสมดุลของการบิน,เสถียรภาพการบิน, ตำแหน่งของปีก , เครื่องบินและรูปแบบการบินแบบต่างๆ เสริมสร้างจินตนาการและทำให้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

 
 1. ปีกทดสอบ (1)                16. ตัวถ่วงน้าหนัก (เล็ก) (1)
 2. แท่นทดสอบ (1)              17. ด้ามปล่อยเครื่องบิน   (1)
 3. ฐานยึดลำตัว (1)              18. ปีก (เขียว)  (1)
 4. หลอดพลาสติก (1)           19. ปีก (แดง)  (1)
 5. ฐานแกนหมุน (2)              20. ปีก (ฟ้า)  (1)
 6. ตัวยึดแกน (1)                  21. ปีก (เหลือง) (1)
 7. แกนพลาสติกสั้น (1)         22. ปีก (ม่วง)  (2)
 8. แกนพลาสติกยาว (2)        23.แพนหางระดับ (เขียว) (1)
 9. ลาตัวเครื่องบิน (1)            24.แพนหางระดับ (ม่วง) (1)
 10. ยางวง (1)                       25.แพนหางระดับ (เหลือง) (1)
 11. ตัวยึดแพนหางดิ่ง (1)        26.แพนหางระดับ (ฟ้า) (1)
 12. ตัวยึดปีก A (1)                27.แพนหางระดับ (แดง) (1)
 13. ตัวยึดปีก B (1)                28. แพนหางดิ่ง (สี่เหลี่ยมคางหมู) (1
 14. ตัวถ่วงน้าหนัก(ใหญ่) (1) 29. แพนหางดิ่งปรับมุม (สี่เหลี่ยมคางหมู) (1)
 15. ตัวถ่วงน้าหนัก(กลาง) (1) 30. แพนหางดิ่ง (วงรี)(1)31.  คู่มือ(1)
 

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมหน้าที่ของปีก : ประกอบเครื่องบินตามคำแนะนำในคู่มือ ทำการทดลองโดยปล่อยเครื่องบินโดยใช้อุปกรณ์ในชุด เปรียบเทียบการบินของเครื่องบินที่ใช้ปีกจำนวนต่างๆกัน เช่น  2 ปีก , 4 ปีกและ 5 ปีก และหาจำนวนที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้การบินของเครื่องบินจำลองมีประสิทธิภาพมากที่สุด  พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้และความลับการบินในคู่มือ กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมการบินกับแรงยก
 • กิจกรรมเปรียบเทียบแรงยก
 • กิจกรรมการทำงานของแพนหางระดับ
 • กิจกรรมการทำงานของแพนหางดิ่ง
 • กิจกรรมสมดุลเครื่องบิน
 • กิจกรรมเสถียรภาพการบิน
 • กิจกรรมเครื่องบินรูปแบบต่างๆ